16a3cba

Aleksandra Cwalina – redaktor prowadzący

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 20 lat pracuje jako dziennikarz, w tym medyczny. Współautorka publikacji z dziedziny immunologii (GoogleScholar).

 

16a3cba

Aleksandra Gąsecka – redaktor

Absolwentka z wyróżnieniem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie lekarz i doktorantka w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Była stażystka Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu. Laureatka wielu nagród konferencyjnych, autorka prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów książkowych (ResearchGate). Główny projekt to badanie AFFECT EV dotyczące nowych biomarkerów aktywacji płytek krwi u pacjentów z zawałem serca, prowadzony we współpracy z Akademickim Centrum Medycznym w Amsterdamie. Członkini grupy Young Thrombosis Researchers Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Grymuza

Maciej Grymuza – redaktor

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz stażysta. Współautor pracy „Right heart catheterization procedures in patients with suspicion of pulmonary hypertension – experiences of a tertiary center” opublikowanej w 2017 roku w piśmie Postępy w Kardiologii Interwencyjnej (IF 1,4) oraz licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania to kardiologia inwazyjna oraz urządzenia wszczepiane.

16a3cba

Joanna Halman – redaktor

Studentka 5. roku kierunku Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 4 lat członkini Studenckich Kół Naukowych działających przy katedrach Kardiochirurgii oraz Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed. Szczególnie zainteresowana tematyką wad zastawkowych serca.

 

Dominika_Puchta

Dominika Puchta – redaktor

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od października lekarz na stażu podyplomowym. Jest współautorem pracy naukowej pt: „Outcome prediction following transcatheter aortic valve implantation:
 Multiple risk scores comparison” opublikowanej w czasopiśmie z IF. W latach 2012-2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM oraz w latach 2014-2016 funkcję Wiceprzewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Podczas lat studenckich współorganizowała konferencje naukowe wraz z warsztatami m.in. podczas Warsaw International Medical Congress. Interesuje się głównie kardiologią inwazyjną oraz mHealth.

 

Anna Wancerz – redaktor

Studentka 5. roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od czterech lat członek, a obecnie także członek zarządu Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM oraz Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgii WUM. Obecnie rozpoczyna prowadzenie dwóch przyznanych minigrantów studenckich z dziedziny niewydolności serca. Interesują ją głównie tematy z pogranicza kardiologii i kardiochirurgii, a także echokardiografia i kardiologia sportowa.

drkoltowski_b&w

dr n. med. Łukasz Kołtowski – szef zespołu redakcyjnego

Jest lekarzem kardiologiem I Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były stażysta Foundation Programme w szpitalu John Radcliffe w Oksfordzie (UK).

W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat w I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopismach o wysokim impact factor (GoogleScholar).

W roku 2015 otrzymał honorowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology (FESC). W latach 2014-2018 pełnił funkcję członka zarządu Młodych Kardiologów Inwazyjnych Europejskiego Towarzystwa Naukowego, zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zarządu Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ponadto jest współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Rejestru Hipotermii.

Dołącz do zespołu! Czekamy na Twoje CV. Skorzystaj z formularza poniżej.

Kontakt

Temat

Treść wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup