Wpływ częstych polimorfizmów genowych na bezpieczeństwo spożycia kawy

280 0
Udostępnij
280 0
Kawa (1)

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, w związku z tym badanie jej wpływu na zdrowie wydaje się mieć znaczne implikacje społeczno-ekonomiczne. Wpływ kofeiny na występowanie różnych chorób, szczególnie układu krążenia oraz śmiertelność, był tematem wielokrotnie podejmowanym przez naukowców już od 1960 roku. Udowodniono, że umiarkowane spożycie kawy jest w sposób odwrotnie proporcjonalny związane ze śmiertelnością. Natomiast do tej pory nie było jednoznacznych danych na temat spożycia kawy, zwłaszcza dużej jej ilości (powyżej 6 filiżanek dziennie), wśród ludzi z upośledzonym metabolizmem kofeiny, za który odpowiada częsty w naszej populacji polimorfizm genowy.

W lipcowym numerze pisma JAMA opublikowano wyniki dużego prospektywnego, kohortowego badania z wykorzystaniem danych z UK Biobank, którego wyniki miały odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wpływ spożycia kofeiny na śmiertelność w zależności od metabolizmu i spożywanej dawki tej substancji.

W UK Biobank znajduje się materiał genetyczny zebrany w latach 2006-2010 od 500 000 ochotników z Wielkiej Brytanii i wykorzystywany przez naukowców z całego świata w badaniach nad różnymi chorobami. Do badania na temat spożycia kawy włączono 498 134 osób (wyłączono osoby ciężarne oraz takie, w których przypadku nie zebrano danych na temat spożycia kawy i palenia papierosów). Obserwacja trwała 10 lat (w latach 2006-2016). Szczególną uwagę poświęcono wpływowi polimorfizmu genów AHR, CYP1A2, CYP2A6 i POR odpowiedzialnych za metabolizm kofeiny na śmiertelność (osoby z wariantem GA lub AA genu CYP1A2 rozkładają kofeinę wolniej i wyniki różnych badań wskazują na to, że mogą być bardziej podatne na szkodliwe działanie kawy).

Średni wiek uczestników badania wyniósł 57 lat (od 37 do 73 lat). Kobiety stanowiły 54% badanych. Kofeinę spożywało 78% ochotników. W trakcie 10-letniego okresu obserwacji odnotowano 14 225 zgonów. Spożywanie kofeiny było związane ze zmniejszeniem śmiertelności, niezależnie od ilości i rodzaju spożywanej kawy oraz występowania polimorfizmów w genach wpływających na metabolizm kofeiny (p=0,17). Stwierdzono, że najmniejsze ryzyko śmiertelności występuje w grupie osób pijących 6-7 filiżanek kawy dziennie. Co ciekawe, podobne obserwacje dotyczyły kawy bezkofeinowej, co wskazuje na wagę także innych niż kofeina substancji znajdujących się w kawie. Współczynniki ryzyka zgonu dla poszczególnych ilości spożywanej na dobę kawy podano w tabeli 1.

LICZBA FILIŻANEK KAWY NA DOBĘ HR
<1 0,94 (95% CI, 0,88-1,01)
1 0,92 (95% CI, 0,87-0,97)
2-3 0,88 (95% CI, 0,84-0,93)
4-5 0,88 (95% CI, 0,83-0,93)
6-7 0,84 (95% CI, 0,77-0,92)
>8 0,86 (95% CI, 0,77-0,95)

Piśmiennictwo:

Loftfield E, Cornelis MC, Caporaso N, Yu K, Sinha R, Freedman N. Association of Coffee Drinking With Mortality by Genetic Variation in Caffeine MetabolismFindings From the UK Biobank. JAMA Intern Med. Published online July 02, 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.2425

Zdjęcie: Nathan Dumlao/Unsplash

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup