Wahania masy ciała u odchudzających się kobiet mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

592 0
Udostępnij
592 0
weight-loss-2036969_1280

Naprzemienna utrata i wzrost masy ciała u osób odchudzających się, potocznie nazywana efektem jo-jo, jest częstym zjawiskiem wśród kobiet w każdym wieku. Z najnowszego badania zaprezentowanego 7 marca 2019 roku podczas organizowanej przez AHA konferencji EPI|LIFESTYLE 2019 Scientific Sessions w Houston wynika, że może być ono związane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych.

Do badania włączono 485 kobiet w wieku od 20 do 79 lat. Grupa była zróżnicowana pod względem etnicznym (ponad połowa kobiet identyfikowała się jako należąca do mniejszości rasowej lub etnicznej). W grupie badawczej 70% kobiet zgłosiło występowanie wahań masy ciała co najmniej raz w życiu. W porównaniu z uczestniczkami, które nigdy nie doświadczyły efektu jo-jo, w grupie tej stwierdzono o 82% mniejsze szanse na uzyskanie prawidłowej masy ciała (BMI 18,5-25 kg/m2). Ponadto miały one również mniejszą szansę na uzyskanie umiarkowanego (OR 0,18; 95% CI 0,09-0,37) lub optymalnego (OR 0,35; 95% CI 0,19-0,66) wyniku w kwestionariuszu Life’s Simple 7. Life’s Simple 7 jest to stworzony przez AHA kwestionariusz opisujący idealny stan zdrowia pod względem sercowo-naczyniowym, który bierze pod uwagę siedem modyfikowalnych czynników ryzyka: palenie tytoniu, aktywność fizyczną, wagę, stosowaną dietę, poziom glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienie tętnicze. Badanie wykazało również, że im częstsze były wahania masy ciała, tym uczestniczki gorzej wypadały w ocenie Life’s Simple 7. Dowiedziono ponadto, że efekt jo-jo miał największy wpływ na zdrowie kobiet, które nigdy nie były w ciąży.

Według autorów badania wyniki te wskazują na konieczność promowania stopniowego zmniejszania masy ciała u osób z nadwagą lub otyłością. Być może nawet, sugerują badacze, utrzymanie zbyt dużej masy ciała wiąże się z mniejszym ryzykiem niż szybkie jej zmniejszenie i narażenie na efekt jo-jo.

Piśmiennictwo:

Byun SS, Bello NA, Liao M, et al. Weight cycling is associated with poorer cardiovascular health assessed using AHA’s Life’s Simple 7 in a diverse sample of women encompassing different life stages. Presented at: EPI/Lifestyle 2019. Houston, TX. March 7, 2019.

Zdjęcie: TeroVesalainen/Pixabay

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup