TCT2015 | Badanie TOTAL: rutynowa trombektomia aspiracyjna u pacjentów ze STEMI nie przekłada się na długoterminowe kliniczne korzyści

1966 0
Udostępnij
1966 0
acc

Roczne wyniki badania TOTAL przedstawione w trakcie kongresu TCT 2015 w San Francisco pokazały, że rutynowe stosowanie manualnej trombektomii aspiracyjnej u pacjentów ze STEMI nie przekłada się na poprawę rokowania w obserwacji 1 roku, a jest zwięzane z większym ryzykiem incydentu naczyniowo-mózgowego w okresie pierwszego miesiąca.


Kontrowersyjna trombektomia

Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI, ang. percutaneous coronary intervention) jest najbardziej skuteczną i preferowaną formą leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI, ang. ST-segment myocardial infarction). Jednak, ważnym problemem okołozabiegowym, związanym z interwencją w obrębie zmiany z obecnością skrzepliny, jest wystąpienie dystalnej embolizacji oraz trudności z przywróceniem przepływu na poziomie mikrokrążenia. Jak pokazują badania chorzy, u których doszło do embolizacji mikronaczyń mają gorszym rokowanie.

Ewakuacja skrzepliny za pomocą manualnej trombektomii aspiracyjnej została wprowadzona w celu zapobiegania powyżej opisanym powikłaniom. Małe badania kliniczne, takie jak TAPAS, wskazywały na pozytywny wpływ trombektomii aspiracyjnej na porawę ukrwienia mięśnia sercowego i redukcję śmiertelności. Jednak dane te nie potwierdziły się, w obejmującym 7244 chorych, badaniu TASTE, które wykazało brak wpływu użycia trombektomii aspiracyjnej na przeżycie.

Badanie TOTAL to jak do tej pory największe badanie kliniczne oceniające rutynowe stosowanie manualnej trombektomii aspiracyjnej. Jego wyniki zostały zaprezentowane na tegorocznym kongresie TCT 2015


Projekt i przebieg badania

Badanie TOTAL to prospektywne badanie z randomizacją, w którym porównywano wykonanie PCI z jednoczesną manualną aspiracją skrzepliny oraz wykonania samej PCI u pacjentów ze STEMI w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów.

Do badania zakwalifikowano 10,732 pacjentów z 87 ośrodków znajdujących się w 20 krajach. Używając randomizacji w stosunku 1:1, pacjenci zostali przypisani do grupy w której kwalifikowano do trombektomii z PCI (n= 5,372) lub grupy tylko z PCI (n = 5,360).

Następnie wykluczono z obu grup pacjentów, którzy finalnie nie zostali poddani PCI ( 337 osób w grupie trombektomia razem z PCI i 331 osób w grupie PCI). Ostatecznie w badaniu wzięło więc udział 10 064 pacjentów – 5,035 w grupie trombektomia razem z PCI i 5,029 w grupie z samą PCI.

Oceniano pierwszorzędny punkt końcowy, na który składały się:

  • zgon z przyczyn sercowych
  • powtórny zawał serca
  • wstrząs kardiogenny
  • niewydolność serca w klasie IV wg NYHA


Rok obserwacji zaowocował konkretnymi wnioskami

Po upływie roku od interwencji, pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 395 pacjentow (7,8%) osób poddanych trombektomii w porównaniu do grupy kontrolnej, w której wystapił u 394 osób (7,8%) (p = 1.00).

Zgon z przyczyn sercowych po roku był porównywalny w grupie poddanej trombektomii i grupie kontrolenej (3,6%  vs 3,8%, p=0.48), podobnie nie wykazano różniec w częstości ponownego zawału serca (2,5% vs 2,3%, p=0,68), wstrząsu kardiogennego (1,9% vs 2,1%, 0,47) czy niewydolności serca w klasie IV wg NYHA (2,1% vs 1,9%, 0,50).

Należy podkreślić, że wystąpienie udaru mózgu w okresie 30 dni od zabiegu zaobserwowano u 33 pacjentów (0,7%), którzy zostali poddani trombektomii wraz z PCI w porównaniu do 16 (0,3%) pacjentów z grupy poddanej wyłącznie PCI (p=0,02). Różnica częstości udarów mózgu utrzymała się w obserwacji 1 rocznej (1,2% vs 0,7%, p=0,015), jednak wynikała ona z liczby wczesnych udarów. Po 180 dniach częstość udarów w obu grupach była porównywalna (0,1% vs 0,2%, p=0,46).

Podsumowanie

Rok obserwacji pacjentów pozwolił na stwierdzenie, że wykonywanie rutynowej trombektomii podczas PCI w leczeniu STEMI nie zmniejszyło częstości występowania u pacjentów powikłań takich jak zgon z przyczyn sercowych, powtórny zawał serca, wstrząs kardiogenny czy niewydolność serca w porównaniu do zastosowania wyłącznie PCI. Wyniki wskazują, że zabieg trombektomii może być związany ze zwiększoną częstością występowania incydentów mózgowo-naczyniowych (CVA). Stąd zabieg ten nie może być rekomendowany jako rutynowa strategia postępowania podczas STEMI.

Źródła:

  1. http://www.crf.org/tct/press/press-releases/1031-clinical-trial-confirms-no-late-benefit-for-routine-thrombus-aspiration-in-stemi-patients-2
  2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1415098

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup