TCT 2017 | Badanie TRACER: nowe urządzenie do małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej skuteczne po 6 miesiącach obserwacji

747 0
Udostępnij
747 0
TRACER TCT

Niedomykalność zastawki mitralnej jest najczęściej występującą wadą zastawkową serca u dorosłych w Stanach Zjednoczonych i drugą z kolei w Europie. Najczęstszą przyczyną przewlekłej niedomykalności mitralnej są zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego. Niedomykalności często współtowarzyszy wypadanie jednego lub obu płatków zastawki. Nieleczona niedomykalność mitralna niesie za sobą wiele powikłań, takich jak poszerzenie lewej komory, zmniejszenie frakcji wyrzutowej, nadciśnienie płucne, zastoinowa niewydolność serca, migotanie przedsionków, niewydolność prawokomorowa i ostatecznie zgon.

W leczeniu operacyjnym, o ile to możliwe, należy dążyć do naprawy zastawki. Operacja naprawcza wykonywana metodami chirurgii klasycznej przynosi dobre efekty, jednak ze względu na konieczność uzyskania dużego dostępu (torakotomia/sternotomia) oraz prowadzenia krążenia pozaustrojowego są to zabiegi mocno obciążające. Stąd też potrzeba poszukiwania mniej inwazyjnych rozwiązań.

Jednym z nich może być wykorzystanie nowego urządzenia Harpoon Medical. Pozwala ono na wszczepienie do lewej komory nici wykonanych z materiału ePTFE, które mają spełniać funkcję strun ścięgnistych. Zabieg przeprowadza się na bijącym sercu z dostępu przezkomorowego pod kontrolą echokardiografii.

 

F1.large (2)

Na tegorocznej konferencji TCT w Denver doktor James Gammie z University of Maryland School of Medicine przedstawił wyniki sześciomiesięcznej obserwacji badania TRACER. Wzięło w nim udział 30 pacjentów z ciężką zwyrodnieniową niedomykalnością zastawki mitralnej i izolowanym wypadaniem tylnego płatka, u których podjęto próbę naprawy zastawki z wykorzystaniem nowego urządzenia. Sukces techniczny osiągnięto u 93% pacjentów (u 2 wystąpiły problemy z obrazowaniem). U 28 pacjentów, których ostatecznie poddano procedurze, średnia liczba wprowadzonych nici ePTFE wynosiła 3,9.

Nie zaobserwowano żadnych przypadków śmierci, udarów, zawałów mięśnia sercowego ani wystąpienia niewydolności nerek. Jeden z pacjentów wymagał konwencjonalnej operacji kardiochirurgicznej 27. dnia po procedurze z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Po 6 miesiącach obserwacji u 85% pacjentów niedomykalność mitralna była śladowa lub mniejsza, u 8% umiarkowana, a u 8% ciężka. Zaobserwowano oznaki wczesnego remodelingu komór ze zmniejszeniem objętości końcoworozkurczowej o 25%, a końcowoskurczowej o 14%. Poprawiły się także parametry echokardiograficzne zastawki – zmniejszyły się wymiary pierścienia mitralnego oraz powierzchni ujścia mitralnego (p<0,001). Średnia wartość frakcji wyrzutowej po 6 miesiącach wynosiła 66%, a średnia wartość gradientu mitralnego 1,5 mmHg.

Potrzeba więcej danych i dłuższego czasu obserwacji, aby potwierdzić efektywność i bezpieczeństwo metody, jednak Gammie już teraz przewiduje dobrą skuteczność i trwałość urządzenia. Zapewnia, że po wprowadzeniu pewnych udoskonaleń technicznych urządzenie będzie można wykorzystywać również do bardziej skomplikowanych operacji naprawczych.

Piśmiennictwo:

Gammie JS, Bartus K, Gackowski A, et al. Beating-heart mitral valve repair using a novel ePTFE cordal implantation device: prospective trial. J Am Coll Cardiol 2017 Oct 26. doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.062. Epub ahead of print.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup