TCT 2017 | Badanie ORBITA: pierwsze randomizowane badanie porównujące angioplastykę wieńcową z placbo

843 0
Udostępnij
843 0
ORBITA TCT

Zmniejszenie nasilenia objawów jest głównym celem u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) i jest ono często obserwowane w praktyce klinicznej. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono podwójnie zaślepionych, randomizowanych badań potwierdzających skuteczność PCI w tej grupie pacjentów.

Na tegorocznym kongresie TCT zaprezentowano zaskakujące wyniki badania ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina), według których pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową, którzy poddani byli PCI z powodu zwężenia jednego naczynia, nie wypadli lepiej w ocenie wydolności fizycznej i objawów choroby wieńcowej od chorych, u których przeprowadzono procedurę placebo. Wyniki badania opublikowano też w piśmie Lancet.

ORBITA była zaślepionym, wieloośrodkowym (5 ośrodków w Wielkiej Brytanii), randomizowanym badaniem porównującym PCI z placebo w zakresie zwiększenia wydolności fizycznej i zmniejszenia objawów u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Do badania włączono 200 osób ze stabilną chorobą wieńcową i istotnym hemodynamicznie (>=70%) zwężeniem jednej tętnicy wieńcowej. Następnie chorzy przez 6 tygodni otrzymywali optymalną farmakoterapię, później wykonano testy mające ocenić wydolność fizyczną, każdy z pacjentów wypełnił kwestionariusz dotyczący nasilenia objawów choroby, wykonano również echokardiograficzną próbę dobutaminową. Chorych podzielono na dwie równe grupy, które poddano odpowiednio PCI lub procedurze placebo. Po 6 tygodniach obserwacji powtórzono badania wykonane przed zabiegiem.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas, przez który pacjenci z obu grup byli w stanie wykonywać zadane ćwiczenia oceniające wydolność fizyczną.

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego (p=0,2). Objawy choroby wieńcowej, oceniane za pomocą kwestionariusza SAQ (Seattle Angina Questionnaire), uległy zmniejszeniu w obu grupach i również nie było między nimi istotnej statystycznie różnicy. Choć jedyne w grupie PCI obserwowaną istotną statystycznie poprawę czasu wykonywania wysiłku fizycznego (28,4 sekundy), podczas gdy w grupie leczonej zachowawczo czas wysiłku był nie istotnie wydłużony (11.8 sekundy). Badacze stwierdzili natomiast przewagę PCI, w zakresie zmniejszenia niedokrwienia ocenianego w echokardiograficznej próbie z dobutaminą.

Warto zwrócić uwagę, że u ponad 30% włączonych do badania ocena cząstkowej rewerwy przepływy nie potwierdziła niedokrwienia (FFR>0.80), a zatem Ci chorzy nie mieli wskazań do wykonywnia PCI.

Badacze, którzy przedstawili wyniki ORBITY, ostrzegają jednak przed nadinterpretacją osiągniętych przez siebie wyników, podkreślając, że włączone do badania osoby miały dobrą funkcję lewej komory serca, chorobę pojedynczego naczynia a ich wydolność wyzyczna byłą porównywalne do osób zdrowych (VO2max = 25 ml/kg/min). Tymsamym byłą to grupa niskiego ryzyka i nie zalecają wykorzystywania tych spostrzeżeń w leczeniu grup średniego i wysokiego ryzyka.

Piśmiennictwo:

Al-Lamee R, Thompson D, Dehbi H-M, et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomized trial. Lancet. 2017 Nov 1. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32714-9. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup