TCT 2017 | Badanie EXCEL QoL: poprawa jakości życia pacjentów po wszczepieniu stentu uwalniającego lek lub po pomostowaniu aortalno-wieńcowym w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej

626 0
Udostępnij
626 0
EXCEL QoL TCT

O przełomowym badaniu EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main Revascularization) i silnym polskim akcencie w osobach badaczy (prof. Paweł Buszman, doc. Piotr Buszman, Stefan Kiesz i prof. Andrzej Bochenek) pisaliśmy już przy okazji ubiegłorocznego kongresu TCT. Przypomnijmy, że po 3-latach obserwacji stwierdzono, że przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny (Xience) jest nie gorsza niż pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) (prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego: zgonu, udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat po zabiegu wynosiło 15,4% i 14,7% odpowiednio dla PCI i CABG; p=0,018 dla równoważności, p=0,98 dla przewagi PCI).

Do badania EXCEL włączono ponad 1905 chorych (76% to mężczyźni) w wieku średnio 66 lat ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej i punktacją w skali SYNTAX ≤32 (skala ta służy do angiograficznej oceny zaawansowania choroby niedokrwiennej serca). Zostali oni losowo przydzieleni do grupy, w której przeprowadzono PCI (948 osób), lub do grupy, w której przeprowadzono zabieg pomostowania (957 osób).

Podczas tegorocznego, odbywającego się w Denver, kongresu TCT przedstawiono analizę jakości życia (QoL, quality of life) 1788 osób, które uczestniczyły w badaniu EXCEL. Wyniki zostały również opublikowane w Journal of the American College of Cardiology.

Oceny jakości życia dokonano na początku badania, po miesiącu, 12 miesiącach i 36 miesiącach po zabiegu, za pomocą 5 różnych narzędzi (Seattle Angina Questionnaire, Medical Outcomes Study Short-Form-12, Rose Dyspnea Scale, Patient Health Questionnaire-8 i EuroQOL). Po 36 miesiącach badania w obu grupach, zarówno PCI, jak i CABG, stwierdzono znaczącą poprawę jakości życia pacjentów. Chociaż po miesiącu od zabiegu stwierdzono większą poprawę jakości życia pacjentów w grupie PCI niż w grupie CABG (tylko mała poprawa, a nawet pogorszenie w pewnych obszarach), przewaga ta w znacznym stopniu zmniejszyła się do 12 miesiąca po zabiegu, a po 36 miesiącach nie stwierdzono już znaczącej różnicy między obiema grupami.

Baron SJ, Chinnakondepalli K, Magnuson, EA et al., on behalf of the EXCEL Investigators. Quality of Life After Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery for Treatment of Left Main Disease. J Am Coll Cardiol 2017;Oct 30:[Epub ahead of print].

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup