PARNTER B 3-year: obserwacja 3-letnia chorych zdyskwalifikowanych z operacji kardiochirurgicznej

637 0
Udostępnij
637 0

Badanie PARTNER oceniało skuteczność przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Edwards Sapien u chorych najwyższego ryzyka zdyskwalifikowanych z zabiegu operacyjnego. Patrz: PARNTER B 1 year | PARNTER B 2 years

W trakcie TCT 2012 w Miami, FL przedstawiono 3-letnią obserwację chorych potwierdzając utrzymywanie się dobrych wyników terapii przeskórnej. Po 3 latach śmiertelność w grupie leczonej tradycyjnie wyniosła 80,9% – tylko co 5 pacjent przeżył. W grupie leczonej TAVI śmiertelność wyniosła 54,1%, co przełożyło się na 26,8% redukcję bezwzględnego ryzyka zgonu.

Ocena drugorzędowych punktów końcowych, tj. wydolności chorego (NYHA), parametrów echokardiograficznych etc. – również potwierdzała korzyść z terapii. Należy podkreślić jednak, że w grupie TAVI ryzyko udaru było o 10% wyższe (5,5% vs 15,7%), co może stanowić istotną barierę wyboru TAVI z perspektywy chorego.

Pobierz slajdy (pptx): PARTNER B 3 years

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup