OPTIMIZE: 3 miesięczna terapia DAPT po DES

1075 0
Udostępnij
1075 0

Podwójne leczenie przeciwpłytkowe (DAPT, ang. dual antiplatelet therapy: kwas acetylosalicylowy + inhibitor receptora P2Y12) stanowi obowiązkowy element farmakoterapii każdego chorego ze stabilną chorobą wieńcową poddanego angioplastyce tętnicy z implantacją stentu. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego kontynuacja terapii powinna wynosić 6-12 miesięcy po implantacji stentu uwalniającego lek. Celem badania OPTIMIZE była ocena skuteczności i bezpieczeństwa skróconej do 3 miesięcy. W trakcie konferencji TCT 2013 w San Francisco ogłoszono wyniki tej randomizowanej próby klinicznej (n=3120), zgodnie z którymi stosowanie DAPT przez 3 miesiące nie zwiększa ryzyka zgonu, zawału serca, udaru mózgu i dużych krwawień względem terapii 12 miesięcznej. 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup