Udostępnij
2080 0
heart-665092_1920

Nowoczesne leki przeciwpłytkowe są osiągnięciem farmakologii, bez której trudno wyobrazić sobie skuteczną terapię lekową w chorobach serca i naczyń – zgodnie twierdzą kardiolodzy. Pomimo ich dobroczynnego wkładu w leczenie pacjentów, w Polsce w dalszym ciągu nie są refundowane.

Leki przeciwpłytkowe stosuje się przez wiele lat, dlatego powinny charakteryzować się minimalnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Stosuje się je w leczeniu i w profilaktyce chorób takich jak:

  • zawał serca,
  • dławica piersiowa,
  • miażdżyca tętnic obwodowych,
  • udar mózgu,
  • przemijające niedokrwienie OUN.

Ze względu na mnogość zastosowań duża jest również grupa pacjentów, której dotyczy ten problem drogich, ale skutecznych leków.

  • Leki przeciwpłytkowe stały się remendium na wszystkie schorzenia kardiologiczne, które mają związek z tzw. aterosklerozą, czyli miażdżycą tętnic, w której to na ostatnim etapie dochodzą epizody krwotoczne i powikłania zakrzepowe. W ramach leczenia prewencji rozwoju blaszki miażdżycowej stosuje się prewencję przeciwpłytkową. Wszyscy pacjenci, którzy mają rozpoznaną chorobę wieńcową powinni przyjmować również lek przeciwpłytkowy. Mówi się o tym, że u pacjentów po przebytych udarach mózgowych zwłaszcza niedokrwiennych również. Są tu też pacjenci, którzy mają zaawansowane nadciśnienie i prędzej czy później problem z miażdżycą występuje – uważa prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Dyrektor WCCI Warsaw.

Mówiąc o lekach przeciwpłytkowych, to najpopularniejszy jest kwas acetylosalicylowy – powszechnie znana aspiryna. U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową po implantacji stentu do kwasu acetylosalicylowego dołącza się klopidogrel. Z kolei u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym lekami skuteczniejszymi są prasugrel i tikagrelor (preferowane względem klopidogrelu).

Stosowanie leków przeciwpłytkowych w istotny sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów leczonych przezskórnie istotnie redukując ryzyko zakrzepicy w stencie. Przedłużone leczenie tikagrelorem pacjentów z niskim ryzykiem krwawienia, powyżej 12 miesięcy, wiązało się z redukcją zawałów serca.

  • Leki przeciwpłytkowe zmieniły obraz kardiologii interwencyjnej. Kardiologia interwencyjna nie daje możliwości w sposób nieinwazyjny, a skuteczny przeciwdziałać procesom naprawczym po zabiegu implantacji stentu – uważa profesor Gil.

Na zachodzie Europy nowoczesne leki przeciwpłytkowe (tj. prasugrel i klopidogrel) są od dawna refundowane, w Polsce – pomimo pozytywnej oceny AOTMiTu – nadal pozostają w pełni płatne dla pacjenta po zawale serca.

Zdaniem polskich kardiologów interwencyjnych zachodzi konieczność poprawy dostępności nowoczesnych leków przeciwpłytkowych, które dziś są dla większości chorych nieosiągalne z uwagi na barierę finansową.

Artykuł powstał z okazji XXI edycji międzynarodowych warsztatów kardiologii interwencyjnej WCCI Warsaw (www.wcci.pl).

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup