Nowe wytyczne European Society of Cardiology dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych

1137 0
Udostępnij
1137 0
esc-logo-outdoors

 

24 maja 2016 ukazały się nowe wytyczne (New Joint European Cardiovascular Prevention Guidelines) dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego (cardiovascular disease, CVD) zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i populacyjnym. Wytyczne powstały przy współpracy Task Force of the European Society of Cardiology z dziewięcioma innymi stowarzyszeniami i zostały opublikowane m.in. na łamach European Heart Journal, a także zaprezentowane na dedykowanej sesji na konferencji Heart Failure 2016 oraz 3rd World Congress on Acute Heart Failure we Florencji. Autorzy wytycznych uważają, że śmiertelność z powodu CVD mogłaby się zmniejszyć o połowę dzięki jedynie niewielkiej redukcji czynników ryzyka (zmniejszenie ryzyka populacyjnego tylko o 1% mogłoby obniżyć liczbę nowych przypadków CVD o około 25 tysięcy i zaoszczędzić około 40 milionów euro kosztów leczenia rocznie w pojedynczym kraju europejskim). Po raz pierwszy w takich wytycznych został położony szczególny nacisk na zmiany w skali populacji. Specjalną uwagę zwrócono również na osoby młode i w podeszłym wieku.

Wytyczne sugerują zaostrzenie zaleceń w zakresie żywienia, aktywności fizycznej i palenia wyrobów tytoniowych, takie jak:

Żywienie:

 • Wprowadzić zaostrzenia dotyczące składu produktów żywieniowych, aby ograniczyć ich kaloryczność, zawartość soli, cukru i tłuszczów nasyconych oraz zmniejszyć wielkość pojedynczych porcji;
 • Wyeliminować tłuszcze trans sztucznego pochodzenia;
 • Wprowadzić obostrzenia w propagowaniu wśród dzieci produktów wysokotłuszczowych oraz bogatych w sól i cukier;
 • Opodatkować produkty bogate w cukier i tłuszcze wysokonasycone oraz napoje alkoholowe;
 • Zwiększyć dostępność wody i zdrowych produktów w szkołach i miejscach pracy;
 • Uregulować liczbę oraz zagęszczenie restauracji typu “fast-food”.

Aktywność fizyczna:

 • Przy projektowaniu krajobrazów, nowych budynków czy miast wziąć pod uwagę infrastrukturę związaną z aktywnością fizyczną;
 • Umieszczać znaki zachęcające do korzystania ze schodów;
 • Zwiększyć opodatkowanie paliw;
 • Zapewnić ulgi finansowe na zakup urządzeń do ćwiczeń oraz wykup członkostwa na siłowniach;
 • Wprowadzić motywacje finansowe do utraty wagi i zwiększenia aktywności fizycznej.

Palenie wyrobów tytoniowych:

 • Obostrzyć reklamy, propagowanie i zakup wyrobów tytoniowych;
 • Wprowadzić zakaz palenia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, aby ochronić dzieci przed byciem biernymi palaczami;
 • Zachęcać rodziców do zaprzestania palenia przynajmniej w obecności dzieci oraz zalecić, aby nigdy nie palić w domach i samochodach;
 • Nałożyć na e-papierosy równie rygorystyczne obostrzenia, co na papierosy.

W wytycznych zwrócono również uwagę na szkodliwość zanieczyszczenia powietrza w aspekcie CVD i zaproponowano, aby media informowały o jakości powietrza (np. poprzez aplikacje mobilne) oraz aby ogłaszano alarmy smogowe. Podkreślono też, że zdrowe środowisko jest kluczowym elementem prewencji CVD i na osobach rządzących spoczywa odpowiedzialność za dobrostan ich narodu, powinni więc opodatkowywać szkodliwe a propagować zdrowe rozwiązania.

Znowelizowane zostały również wytyczne dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zaburzeniami erekcji oraz w trakcie terapii przeciwnowotworowej. Kobiety po przebytym stanie przedrzucawkowym, przedwczesnym porodzie, cukrzycy ciężarnych lub cierpiące na zespół policystycznych jajników powinny być rutynowo diagnozowane w kierunku cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. W wytycznych zwrócono również uwagę na znaczne różnice w ryzyku CVD pomiędzy różnymi grupami etnicznymi, dlatego w ocenie ryzyka powinno brać się pod uwagę również pochodzenie pacjentów.

 

Źródło: Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts): Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 May 23. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup