Metody ablacji w migotaniu przedsionków- wyniki badań dwóch nowatorskich metod

2179 0
Udostępnij
2179 0
Image converted using ifftoany

W Heart Rhythm Society (HRS) opublikowano obiecujące wyniki dwóch technologii ablacji w migotaniu przedsionków (AF). W ablacji HeartLight Study (CardioFocus) wykorzystano energię lasera i nowatorski tor wizyjny. FreezeAF Study (Arctic Front) jest pierwszym randomizowanym badaniem, w którym porównano klasyczną ablacją prądem o częstotliwości radiowej (RF) do krioablacji przez wypełniony środkiem mrożącym balon (II generacja balonów).

HeartLight Study z zastosowanie cewnika balonowego z laserem (CardioFocus)

Metoda pozwala na odizolowanie żył płucnych od lewego przedsionka dzięki energii lasera i pod kontrolą wzroku. Według kierownika badań, dr Reddy, może to znacznie ułatwić procedurę ablacji. Oglądanie całej procedury umożliwia wprowadzony przez cewnik balon z kamerą (balon, po napełnieniu powietrzem, powoduje powstanie przestrzeni niewypełnionej turbulentnie przepływającą krwią i właśnie ta przestrzeń stanowi tor wizyjny dla znajdującej się wewnątrz balonu kamery). Wizja umożliwia obserwacje tkanek co w teorii pozwala na stworzenie ciągłego- nieprzerwanego odizolowania. Wcześniej było to możliwe przy ablacji metodą kardiochirurgiczną. W badaniu IDE dla FDA (Food and Drug Administration) laserowy cewnik balonowy (CardioFocus) był równie skuteczny i bezpieczny jak standardowa ablacja (u 61,1% pacjentów leczonych Heartlight i 61,7% pacjentów leczonych standardową metodą nie stwierdzono migotania lub trzepotania przedsionków po okresie 90 dni od procedury). Najczęstszym działaniem niepożądanym w nowej metodzie było uszkodzonie nerwu przeponowego (zanotowano trzy przypadki gdzie objawy utrzymywały się dłużej niż 1 rok). Warto zauważyć, że całkowity czas procedury, ablacji i fluoroskopii w grupie CardioFocus był dłuższy. Można to tłumaczyć krzywą uczenia operatorów- tylko 23% z operatorów przed badaniem wykonało więcej niż 5 procedur z zastosowaniem CardioFocus.

Fig. 1 Balon zostanie wprowadzony do każdej z żył płucnych po kolei i zostanie wytworzona pełna kołowa izolacja laserem

Fig. 1 Balon zostanie wprowadzony do każdej z żył płucnych po kolei i zostanie wytworzona pełna kołowa izolacja laserem.  
Źródłó: Cardiofocus HeartLight Endovascular Ablation System for treatment of PAF, University of Pennsylvania Health System

FreezeAF Study z zastosowanie krioablacji przez cewnik balonowy (Arctic Front)

W badaniu FreezeAF porównano metodę krioablacji balonowej (Arctic Front, Medtronic) do konwencjonalnej ablacji (RF). W metodzie Arctic Front wypełnionym balonem szczelnie zamykano ujście żył płucnych (szczelność sprawdzamy przez podawanie znacznika cieniującego do żył płucnych), wtedy balon napełniano substancją mrożącą i dokonywano ablacji (dokładnej dzięki ścisłej adhezji balonu do ujść żył płucnych). Elektroda lasso (wprowadzana do żył przed balonem) poprzez sygnały elektryczne umożliwiała wczesną obserwacje izolacji żył i skrócenie czasu zabiegu. U 68% pacjentów leczonych Arctic Front i 65% pacjentów leczonych standardową metodą nie stwierdzono migotania lub trzepotania przedsionków po okresie 12 miesięcy (odpowiednio 63% do 64% w obserwacji 6 miesięcznej). W badaniu wykazano również, że częstość pierwszorzędnych punktów końcowych (zgon, udar, TIA) jest podobna w obu metodach (Arctic Front vs konwencjonalna metoda). Najczęstszym działaniem niepożądanym było uszkodzenie nerwu przeponowego (5,1% pacjentów, u wszystkich po okresie 12 miesięcy objawy wycofały się).

Image converted using ifftoany

Fig. 2 Sprawdzenie szczelności adhezji balonu do ujścia żył płucnych- Arctic Front. 
Źródło: Medtronic
Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup