Late-breaking Trials – ACC2011: PARTNER, STICH, EVEREST II

664 0
Udostępnij
664 0

ACC 20112 kwietnia, 2011 rozpoczęła się międzynarodowa konferencja kardiologiczna Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACC) w Nowym Orleanie (New Orlean). W trakcie tegorocznego spotkania planowane jest ogłoszenie wyników w sumie 17 długo wyczekiwanych badań klinicznych, które maja szanse w istotny sposób wpłynąć na kształt przyszłych wytycznych kardiologicznych i sposób leczenia pacjentów z chorobami serca.

W trakcie niedzielnej porannej (godz. 17:00 czasu polskiego) sesji Late-Breaking Clinical Trials spodziewamy się wyników dla kohorty A badania PARTNER, w której oceniano skuteczność i bezpieczeństwa przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI, transcatheter aortic valve implantation) u pacjentów wysokiego ryzyka, których stan pozwala na przeprowadzenie operacyjnej wymiany zastawki aortalnej (AVR, aortic valve replacement). Przypomnijmy, ze w kohorcie B uzyskano 20% bezwzględna redukcja zgonu w obserwacji rocznej.

W poniedziałek zaplanowane są prezentacje wyników badania STICH – porównujące pomostowanie aortalno-wieńcowe i z optymalna terapia medyczna u pacjentów z zastoinowa niewydolnością serca i ciężka niewydolnością lewej komory; długookresowe wyniki badania EVEREST II oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej przy użyciu urządzenia MitraClip – mimo pozytywnych wyników obserwacji rocznej postawiono pytanie czy urządzenie będzie wystarczająco wytrzymałe w obserwacji odległej.

W drugiej poniedziałkowej sesji poswieconej badaniom klinicznym najciekawszym badaniem będzie prezentacja wyników RIVAL trial, w ktrórym oceniano dostęp udowy i promieniowy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST leczonym pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową.

W trakcie wtorkowej czwartej i ostatniej sesji poświęconej wynikom badań klinicznych prezentowane będą m.in. dane z badania EXCELLENT, którego głównym celem było powrównanie 6- vs 12-miesięcznej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po implantacji stentu uwalniającego lek (DES, drug eluting stent).

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup