Krótsza hospitalizacja po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wiąże się z lepszym rokowaniem

751 0
Udostępnij
751 0
door-349807_1920

Wyniki badania obserwacyjnego opublikowanego w marcowym numerze Journal of American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions świadczą o znaczeniu wpływu długości pobytu w szpitalu po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) na wystąpienie powikłań i gorsze rokowanie. Na podstawie rejestru Transcatheter Valve Therapy (TVT) przeanalizowano karty informacyjne 24285 pacjentów, u których przeprowadzono zabieg TAVI w latach 2011-2015. Rejestr TVT obejmuje wszystkie przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych zabiegi TAVI, co zapewnia odpowiednią reprezentatywność uzyskanych danych. W tym okresie 55% pacjentów było wypisanych ze szpitala przed upływem 72 godzin od zabiegu, a w czasie czteroletniej obserwacji odsetek hospitalizacji dłuższych niż 3 dni spadł z 62% do 34%. U pacjentów, którzy zostali w szpitalu dłużej niż 3 dni, stwierdzono gorsze rokowanie (czas obserwacji 1 rok) niż u pacjentów, którzy przebywali w szpitalu krócej (śmiertelność z wszystkich przyczyn większa o 45%; HR 1,45; 95% CI 1,30-1,60; p<0,01).

Ponadto w rejestrze zidentyfikowano czynniki związane z przedłużeniem pobytu po zabiegu TAVI, są nimi: zaawansowany wiek, zabiegi na zastawce mitralnej w przeszłości, cukrzyca, ciężka niewydolność serca, migotanie przedsionków, ciężka choroba nerek. Z drugiej strony obecność urządzenia wszczepialnego, palenie oraz przebyta operacja pomostowania aortalno-wieńcowego lub zawał w przeszłości sprzyjały wcześniejszemu wypisaniu ze szpitala. Autorzy badania zauważają, że wymienione czynniki mogłyby przyczynić się do wyodrębnienia chorych, którzy skorzystaliby z krótkiej hospitalizacji związanej z TAVI, a przez to poprawić opłacalność finansową i dostęp do zabiegu.

Innym badaniem, opublikowanym w tym samym numerze JACC, oceniającym rokowanie po TAVI w kontekście długości hospitalizacji, jest 3M TAVR. Oceniono w nim bezpieczeństwo wypisania określonej grupy pacjentów już w następnej dobie po zabiegu TAVI. Do badania włączono prawie 400 chorych (mediana wieku 84 lata), najważniejszym kryterium ich doboru było duże ryzyko okołooperacyjne. Aż 80,1% chorych było wypisanych w ciągu 24 godzin od zabiegu, kolejne 9,4% w następnej dobie. Pierwszorzędowy punkt końcowy, czyli 30-dniowe ryzyko wystąpienia udaru lub zgonu, wyniosło 2,9%, co jest porównywalne do publikowanych dotychczas rejestrów. Częstość występowania drugorzędowych punktów końcowych również była podobna do tych występujących w innych badaniach, np. poważne powikłania naczyniowe: 2,4%, ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: 9,2%. Niezależnie od ilości wykonywanych procedur, wyniki nie różniły się między ośrodkami.

Jak wynika z obu opublikowanych badań, krótki pobyt w szpitalu związany z przezcewnikową wymianą zastawki aortalnej jest bezpieczny, osiągalny i nie wiąże się z gorszym długoterminowym rokowaniem. Należy jednak pamiętać, że szybkie wypisanie pacjenta po TAVI nie może zagrażać bezpieczeństwu pacjenta i stać się to najważniejszym celem hospitalizacji.

Piśmiennictwo:

Wayangankar SA, Elgendy IY, Xiang Q, et al. Length of Stay After Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Replacement. An Analysis of the Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter Valve Therapy Registry. JACC Cardiovasc Interv 2019;12(5):422-430.

Wood DA, Lauck SB, Cairns JA, et al. The Vancouver 3M (Multidisciplinary, Multimodality, But Minimalist) Clinical Pathway Facilitates Safe Next-Day Discharge Home at Low-, Medium-, and High-Volume Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Replacement Centers: The 3M TAVR Study. JACC Cardiovasc Interv 2019;12(5):459-469.

Zdjęcie: Ryan McGuire/Pixabay

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup