• Reduce-IT
  AHA2018

  Wyniki przeprowadzonego z udziałem prawie 26 000 osób randomizowanego, kontrolowanego placebo badania VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), które zaprezentowano na kongresie AHA 2018 w Chicago i jednocześnie opublikowano w piśmie NEJM, wskazują, że profilaktyczna suplementacja witaminy D nie ma wpływu na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, natomiast korzyść ze stosowania kwasów omega-3 jest marginalna. Badanie VITAL objęło 25 871 zdrowych osób: mężczyzn w wieku powyżej 50. roku życia i kobiet powyżej 55. roku życia. 5106 uczestników należało do rasy czarnej. Uczestników badania przyporządkowano losowo do 4 grup: przyjmujących 2000 jednostek witaminy D3 oraz 1 g kwasów omega-3 dziennie, otrzymujących...

  1382 0
 • ACC_WRAP-IT
  ACC2019

  Infekcje związane z zastosowaniem wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (cardiac implantable electronic devices - CIEDs) są istotną przyczyną zachorowań i zgonów. Poza doustną antybiotykoterapią istnieje niewiele strategii prewencji infekcji po wszczepieniu CIEDs. Badanie WRAP-IT opublikowane 17 marca 2019 roku w New England Journal of Medicine (NEJM) oraz zaprezentowane na sesji American Heart Association (AHA) 2019 miało ocenić bezpieczeństwo i skuteczność nowej metody prewencji infekcji, jaką jest produkowana przez firmę Medtronic wchłanialna antybakteryjna osłonka dla CIEDs (TYRX). WRAP-IT to randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone w 181 ośrodkach znajdujących się w 25 krajach, do którego włączono 6983 pacjentów poddawanych wszczepieniu urządzenia, rewizji rany...

  662 0
 • TRACER TCT
  aktualności

  Niedomykalność zastawki mitralnej jest najczęściej występującą wadą zastawkową serca u dorosłych w Stanach Zjednoczonych i drugą z kolei w Europie. Najczęstszą przyczyną przewlekłej niedomykalności mitralnej są zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego. Niedomykalności często współtowarzyszy wypadanie jednego lub obu płatków zastawki. Nieleczona niedomykalność mitralna niesie za sobą wiele powikłań, takich jak poszerzenie lewej komory, zmniejszenie frakcji wyrzutowej, nadciśnienie płucne, zastoinowa niewydolność serca, migotanie przedsionków, niewydolność prawokomorowa i ostatecznie zgon. W leczeniu operacyjnym, o ile to możliwe, należy dążyć do naprawy zastawki. Operacja naprawcza wykonywana metodami chirurgii klasycznej przynosi dobre efekty, jednak ze względu na konieczność uzyskania dużego dostępu (torakotomia/sternotomia) oraz prowadzenia krążenia...

  739 0
 • ACC_grypa
  ACC2019

  Grypa jest jedną z wiodących przyczyn chorobowości i śmiertelności na świecie, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla osób z grup wysokiego ryzyka, do których zaliczają się pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Niestety, szczepienie przeciwko tej chorobie, szczególnie w warunkach szpitalnych, jest często pomijanym elementem prewencji pierwotnej incydentów sercowo-naczyniowych. Badanie zaprezentowane 17 marca 2019 roku na sesji ACC (American College of Cardiology Scientific Session 2019) wskazuje na związek pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia incydentu wieńcowego. W tym retrospektywnym badaniu przeanalizowano niemal 30 milionów przypadków chorych hospitalizowanych z różnych przyczyn w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych. Spośród nich 1,6% przed wypisem...

  631 0
 • ACC_COACT
  ACC2019

  Natychmiastowe wykonanie koronarografii nie wiąże się z poprawą przeżycia chorych po kardiogennym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji. Jak udowodniono w zaprezentowanym podczas 68. Kongresu American College of Cardiology 2019 badaniu COACT, pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim była 90-dniowa śmiertelność, wystąpił z podobną częstotliwością w obu grupach pacjentów: zarówno w opóźnionej, jak i w natychmiastowej koronarografii. Do badania COACT (Coronary Angiography After Cardiac Arrest Trial), którego wyniki jednocześnie opublikowano w piśmie NEJM, włączono 552 chorych zresuscytowanych po pozaszpitalnym kardiogennym zatrzymaniu krążenia bez zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), udaru czy krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Chorych podzielono na 2 grupy:...

  582 0
 • SENIOR TCT
  aktualności

  Podczas przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) wykonywanej u starszych pacjentów lekarze często decydują się na zastosowanie stentów metalowych (BMS, bare metal stents) zamiast stentów uwalniających lek (DES, drug-eluting stents) w celu skrócenia czasu trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT, dual antiplatelet therapy) i zminimalizowania ryzyka krwawienia. Jednak wyniki zaprezentowanego na tegorocznym kongresie TCT i opublikowane w „The Lancet” badania SENIOR sugerują, że zastosowanie DES zamiast BMS w połączeniu ze skróconą terapią przeciwpłytkową powoduje mniej działań niepożądanych bez zwiększenia ryzyka krwawienia. Do badania włączono 1200 pacjentów w wieku co najmniej 75 lat. Wszyscy badani przed randomizacją otrzymali podwójną terapię przeciwpłytkową...

  467 0
 • DKCRUSH TCT
  aktualności

  Leczenie zwężeń naczyń wieńcowych w ich rozwidleniach (bifurkacjach) za pomocą przezskórnej angioplastyki (PCI) stanowi duże wyzwanie, łącząc się z niższą skutecznością, wyższym odsetkiem powikłań (m.in. okołozabiegowych zawałów mięśnia sercowego i zakrzepicy) i gorszym rokowaniem niż w przypadku leczenia prostych zmian. Zaprezentowane podczas tegorocznej edycji TCT wyniki badania DKCRUSH-V pokazują, że technika podwójnego kissingu i crushu (DK, double kissing crush technique) jest bardziej skuteczna od strategii jednego stentu (PS, side branch provisional stenting) w leczeniu podziału pnia lewej tętnicy wieńcowej w rocznej obserwacji. Bifurkacja tętnicy wieńcowej składa się z trzech segmentów: części proksymalnej, dystalnej oraz bocznicy. Strategia jednego stentu to leczenie...

  527 0
 • FAME 2 TCT
  aktualności

  O badaniu FAME 2 (Fractional Flow Reserve Versus Angiography for Multivessel Evaluation) pisaliśmy już wcześniej. Wyniki 3-letniej obserwacji pacjentów przedstawiono podczas tegorocznego kongresu TCT w Denver i opublikowano w piśmie Circulation. Poza porównaniem PCI w oparciu o określenie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) i optymalnej terapii medycznej (OMT) zwrócono uwagę na względy ekonomiczne, zauważa się, że z biegiem czasu PCI staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo. Badanie FAME 2 zostało przeprowadzone w 28 krajach i włączono do niego ponad 1200 pacjentów, wszyscy chorowali na stabilną postać choroby wieńcowej i mieli istotne angiograficznie zwężenia. W ramach badania określano...

  476 0
 • Wytyczne ACC 2017
  AHA2017

  Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci na świecie, a wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje związek liniowy zarówno ze śmiertelnością, jak i zapadalnością na choroby układu krążenia czy niewydolność nerek, bez względu na płeć czy przynależność etniczną. Według badania NATPOL 2011 w Polsce wśród osób w wieku 18-79 lat  z nadciśnieniem tętniczym żyje już około 9 milionów osób (32% ludności). Optymalna opieka nad pacjentami z podwyższonym ciśnieniem tętniczym jest zatem wyjątkowo istotnym problemem zdrowia publicznego i z tym większą uwagą należy przyjrzeć się najnowszym wytycznym American Heart Association (AHA) (zatwierdzonym także przez ACC i 9 innych organizacji partnerskich)...

  882 0
 • Empa_Reg
  AHA2018

  Podczas kongresu American Heart Association 2018 w Chicago przedstawiono wyniki badania EMPA-HEART, mającego dokładniej wyjaśnić mechanizm wpływu empagliflozyny, leku stosowanego w cukrzycy typu II, na zmniejszenie występowania zdarzeń sercowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą typu 2. W badaniu EMPA-REG OUTCOME wykazano, że empagliflozyna zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, a także śmiertelność całkowitą. Stwierdzono też, że lek ten zmniejsza częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Randomizowane badanie EMPA-HEART zostało przeprowadzone na niewielkiej, bo liczącej tylko 97 chorych, grupie z cukrzycą i stabilną chorobą niedokrwienną serca, ale bez niewydolności serca, z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i zachowaną frakcją wyrzutową lewej...

  1061 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup