• akademia_serca_logo_
  aktualności

  Jest nam bardzo miło, że już trzeci rok Doniesienia Kardiologiczne zostały wybrane na patrona medialnego tak ważnego wydarzenia, jakim jest Akademia Serca, konferencja kardiologiczna poświęcona problemom dzieci z wadami serca. Wydarzenie to jest organizowane przez Fundację Serce Dziecka i przeznaczone nie tylko dla lekarzy, ale także dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Akademia Serca to znakomita okazja dla rodziców małych pacjentów do merytorycznej dyskusji z lekarzami i ekspertami oraz spotkania i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami dzieci z wadami serca. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwają prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu...

  104 0
 • TCT 2018
  aktualności

  Już 21 września w San Diego rozpocznie się  5-dniowy Kongres TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) - to największe w Ameryce Północnej wydarzenie poświęcone nowościom ze świata kardiologii, radiologii i neurologii interwencyjnej. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 30. edycja spotkania. W trakcie najważniejszej sesji late-breaking trials and clinical science przedstawione zostaną wyniki, z aż 27 badań, w tym 15 randomizowanych badań klinicznych. Wyniki kolejnych 37 badań będą zaprezentowane w czasie 9 sesji poświęconych ostrym zespołom wieńcowym, obrazowaniu, zabiegom wewnątrznaczyniowym, stentom uwalniającym leki oraz chorobom strukturalnym serca. Łącznie poznamy wyniki 64 projektów badawczych! https://youtu.be/171sYsRQEs0 Szczególnie interesująco zapowiadają się prezentacje wyników następujących badań: ...

  187 0
 • ASCEND ARRIVE
  aktualności

  Jak dotąd, nie udowodniono pozytywnego działania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów bez wywiadu chorób sercowo-naczyniowych. Metaanalizy oraz badania randomizowane wykazują brak istotnej statystycznie redukcji ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych lub śmiertelności ogólnej w prewencji pierwotnej, także u osób z rozpoznaną cukrzycą. Aktualne wytyczne ESC nie zalecają stosowania leków przeciwpłytkowych (m.in. kwasu acetylosalicylowego) w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych (klasa zaleceń III). Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) są bardziej przychylne wykorzystaniu kwasu acetylosalicylowego w tym wskazaniu, zalecając jego stosowanie u pacjentów chorych na cukrzycę, szczególnie u kobiet oraz pacjentów z wysokim 10-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Na tegorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)...

  143 0
 • Ciśnienie trombektomia (1)
  aktualności

  Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Stanowi też 3. co do częstości przyczynę zgonu w krajach wysoko rozwiniętych, tuż za chorobami serca i nowotworami. W Polsce udar mózgu stwierdza się rocznie u około 90 tys. osób, z czego połowa umiera w ciągu roku, a tylko połowa pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu, wraca do funkcjonowania sprzed zachorowania. Zastosowanie trombektomii w leczeniu pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu znacząco poprawia stan funkcjonalny oraz rokowanie. Na tegorocznej, 4. Konferencji Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu (ESOC, European Stroke Organisation Conference) zostały przedstawione wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru MR CLEAN prowadzonego w Holandii dotyczącego stosowania...

  134 0
 • Trombektomia
  aktualności

  W Polsce rozpoznanie udaru stawia się rocznie u coraz większej liczby osób, obecnie jest to około 90 tysięcy chorych, w tym 85% to udary niedokrwienne. Udar to nadal nie tylko jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, ale też niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje udar niedokrwienny, skazana jest do końca życia na korzystanie z całodobowej opieki. W leczeniu udaru kluczowa jest błyskawiczna reakcja. Ocenia się, że podczas każdej minuty udaru niedokrwiennego umiera ok. 1,9 miliona neuronów, a w ciągu 5-6 godzin strefę niedokrwienną stopniowo zastępuje martwica i dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Jeśli jednak odpowiednio...

  240 0
 • Fame 2 5 lat
  aktualności

  Rola przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej (CAD) wciąż jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy. Tym ważniejsze są końcowe wyniki badania FAME 2, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy PCI w oparciu o określenie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) dodana do optymalnej terapii farmakologicznej ma przewagę nad prowadzeniem jedynie terapii farmakologicznej. Do badania włączono 1220 pacjentów z CAD udokumentowanym za pomocą badań nieinwazyjnych. Następnie chorych poddano angiografii, a wszystkie wykryte zwężenia tętnic wieńcowych stanowiące >50% średnicy naczynia oceniono badaniem FFR. Ostatecznie wyselekcjonowano 888 osób, u których FFR wynosiło<0,80. Następnie grupę losowo podzielono na dwie...

  299 0
 • Spyral
  aktualności

  Leczenie nadciśnienia tętniczego, mimo wprowadzania coraz skuteczniejszych metod, nadal stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Uważa się, że leczenie nadciśnienia jest skuteczne tylko u 27−66% leczonych z jego powodu osób. Szczególnym problemem jest tzw. oporne nadciśnienie, definiowane zgodnie z wytycznymi ESH/ESC z 2013 roku jako stan, w którym mimo modyfikacji stylu życia oraz prowadzenia leczenia farmakologicznego co najmniej 3 lekami hipotensyjnymi z różnych klas w optymalnych lub maksymalnie tolerowanych dawkach (diuretyk i dwa inne leki hipotensyjne z różnych grup w optymalnych dawkach, bez konieczności podawania antagonisty receptora mineralokortykosteroidowego) nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego odpowiednio do...

  166 0
 • SURTAVI
  EuroPCR2018

  Stenoza aortalna jest najczęstszą wadą zastawkową i trzecią co do częstości, po nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca, chorobą układu krążenia w krajach wysoko rozwiniętych. Chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej (SAVR, Surgical Aortic Valve Replacement) nadal stanowi złoty standard w leczeniu stenozy aortalnej. Jednak pacjenci, u których najczęściej rozpoznaje się tę chorobę, to ludzi starsi, dodatkowo obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi, ze zbyt wysokim ryzykiem dyskwalifikującym ich z leczenia kardiochirurgicznego. Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation) stanowi obecnie standard leczenia pacjentów wysokiego ryzyka. W ostatnich latach doskonalenie techniki TAVI skutkuje znaczną poprawą bezpieczeństwa i skuteczności tej metody, dlatego...

  107 0
 • europcr-2018-late-breaking-trial_imagefull
  EuroPCR2018

  Tegoroczny kongres EuroPCR 2018 w Paryżu po raz kolejny był pełen interesujących doniesień ze świata kardiologii interwencyjnej. Poniżej w krótkiej relacji wideo skrót najważniejszych tematów. https://youtu.be/XXWRncWjSmk Dr Sauguet and Dr Pathak przypominają wyniki dwóch nowych i zmieniających naszą wiedzę badań dotyczących stosowania denerwacji nerkowej w nadciśnieniu tętniczym, tj. badań RADIANCE SOLO i SPYRAL-ON. W zakresie leczenia choroby wieńcowej Dr Ribichini, Dr Capodanno i Dr Cook omawiają kontrowersyjną analizę badań ORBITA, SYNTAX III REVOLUTION oraz 5-letnią obserwację badania FAME II, podejmując się próby spojrzenia w przyszłość oceny funkcjonalnej. Najważniejsze wyniki sesji dotyczących TACI podsumowuje Dr Tarantini i Dr Piazza. Ponadto...

  215 0
 • DACAB
  AHA2017

  Podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) jest powszechnie stosowana po przezskórnej angioplastyce wieńcowej, jednak istnieją wątpliwości, co do sposobu stosowania leków przeciwpłytkowych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Jest to ważny problem, bo około 25% by-passów żylnych ulega zamknięciu w ciągu roku po operacji, a aż 50% z nich staje się niedrożne w ciągu 10 lat. Podczas tegorocznego kongresu American Heart Association przedstawiono wyniki badania DACAB przeprowadzonego na populacji chińskiej. Włączono do niego 500 pacjentów, których losowo przydzielono do trzech grup: leczeni tikagrelorem w dawce 90 mg podawanej dwa razy dziennie, kwasem acetylosalicylowym 100 mg cztery razy dziennie lub oboma lekami jednoczasowo, leczenie rozpoczęto...

  195 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup