FDA mówi TAK dla FFR-CT: HeartFlow alternatywa dla inwazyjnego FFR

1215 0
Udostępnij
1215 0
nxt-manuscript-fig-2-v4

Pod koniec listopada amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) dopuściła do użycia HeartFlow FFR-CT, oprogramowanie służące do nieinwazyjnego określania istotności hemodynamicznej zwężenia w tętnicach wieńcowych.

Podczas diagnostyki zaawansowania choroby wieńcowej i podejmowania decyzji o wykonaniu rewaskularyzacji u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową określa się cząstkową rezerwę przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR), dzięki której ocenia się stopień zwężenia tętnic wieńcowych (uważa się, że FFR≤0,80 świadczy o wystąpieniu zwężenia odpowiedzialnego za niedokrwienie). Pacjenci, u których decyzja o implantacji stentu oparta jest o wynik FFR mają istotnie lepsze rokowanie niż w przypadku oceny czysto angiograficznej. Do tej pory do oznaczania FFR konieczne było wykonanie koronarografii – procedury inwazyjnej.

Dzięki HeartFlow FFR-CT określa się FFR za pomocą analizy informacji uzyskanych z tomografii komputerowej serca. Dla pacjenta oznacza to brak konieczności poddawania się inwazyjnemu zabiegowi diagnostycznemu. 

Dane pochodzące z badania tomograficznego wgrywane są na zabezpieczony serwer w chmurze. W technologii HeartFlow wykorzystywane są komputery o dużej mocy obliczeniowej, dzięki którym powstaje model 3D tętnic wieńcowych z wyznaczonymi wartościami FFR na poszczególnych odcinkach naczyń wieńcowych. Wynik udostępniany jest lekarzowi on-line.

NXT-Manuscript-Fig-2-v4

Skuteczność i bezpieczeństwo nowej technologii zostały potwierdzone w badaniach klinicznych, m.in. DISCOVER-FLOW Study (2011) – o którym pisaliśmy już w roku 2012, DeFACTO Study (2012) i HeartFlow NXT Study (2013).

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup