EuroPCR 2018 I Więcej kardiologów interwencyjnych powinno wykonywać trombektomię mechaniczną w udarze niedokrwiennym

700 0
Udostępnij
700 0
Trombektomia

W Polsce rozpoznanie udaru stawia się rocznie u coraz większej liczby osób, obecnie jest to około 90 tysięcy chorych, w tym 85% to udary niedokrwienne. Udar to nadal nie tylko jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, ale też niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje udar niedokrwienny, skazana jest do końca życia na korzystanie z całodobowej opieki.

W leczeniu udaru kluczowa jest błyskawiczna reakcja. Ocenia się, że podczas każdej minuty udaru niedokrwiennego umiera ok. 1,9 miliona neuronów, a w ciągu 5-6 godzin strefę niedokrwienną stopniowo zastępuje martwica i dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Jeśli jednak odpowiednio wcześnie dokona się rekanalizacji odpowiedzialnego za udar naczynia, istnieje szansa na uniknięcie trwałych skutków udaru.

Obecnie stosowane są dwie metody przyczynowego leczenia udaru: dostępna od wielu lat tromboliza dożylna za pomocą leków oraz nowa, stosowana w najgorzej rokującym rodzaju udaru niedokrwiennego, czyli z zakrzepem w tętnicach mózgowych o największej średnicy, metoda trombektomii mechanicznej. W Polsce dożylne leczenie trombolityczne udaje się wdrożyć jedynie w 10% przypadków udarów (w najlepszych światowych ośrodkach nawet u 30%). Przeszkodą we wprowadzeniu trombolizy dożylnej jest między innymi konieczność wdrożenia jej do 4,5 godziny od wystąpienia objawów.

Czas ten jest dłuższy w przypadku trombektomii mechanicznej i wynosi do kilkunastu godzin (chociaż najwięcej korzyści odnoszą pacjenci, u których taki zabieg przeprowadza się do 6 godzin od wystąpienia objawów udaru, wyniki opublikowanego w 2017 roku badania DAWN wskazują, że trombektomię mechaniczną warto przeprowadzić nawet do 24 godzin od pierwszych objawów udaru). Metoda ta polega na wprowadzeniu stentu do zamkniętego przez skrzeplinę naczynia mózgowego, ale, w odróżnieniu od podobnej metody leczenia ostrych zespołów wieńcowych, stent nie jest pozostawiany w tętnicy, ale wyciągany z niej wraz ze skrzepliną (dlatego też takie stenty nazywane są stent-retriever). Takie postępowanie przynosi bardzo dobre efekty: po trombektomii mechanicznej prawie 50% pacjentów zachowuje całkowitą niezależność.

Trzeba jednak pamiętać, że metoda trombektomii mechanicznej nie ma całkowicie zastąpić leczenia dożylnego w udarze. Jest ona przeznaczona przede wszystkim do leczenia osób, u których doszło do zakrzepu naczynia mózgowego mającego dużą średnicę (ocenia się, że jest to około 10% pacjentów z udarem niedokrwiennym).

Podczas tegorocznego, odbywającego się w Paryżu kongresu EuroPCR poruszono ważną kwestię wykonywania przez kardiologów inwazyjnych trombektomii mechanicznej w udarze niedokrwiennym mózgu. Obecnie w Europie brakuje specjalistów, którzy mogą przeprowadzić taki zabieg (wykonywany jest on przede wszystkim przez neuroradiologów interwencyjnych), a jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest konieczność ukończenia 2-letniego szkolenia. Dlatego też podczas EuroPCR zaproponowano, aby skrócić czas szkolenia do 2-3 miesięcy w przypadku kardiologów interwencyjnych posiadających odpowiednio duże doświadczenie w przeprowadzaniu angioplastyki zwężeń tętnicy szyjnej. 

Jest to temat bardzo aktualny także w naszym kraju, ponieważ już od lipca trombektomia mechaniczna ma być świadczeniem gwarantowanym. Do tej pory przeprowadzanie tego zabiegu było finansowane z pieniędzy z grantów i do 2016 roku w 25 ośrodkach wykonano pilotażowo około 600 zabiegów (np. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie czy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach), chociaż szacuje się, że kwalifikuje się do niej około 2 tys. osób rocznie.

Piśmiennictwo:

Widimsky P. Joint proposal of the ESC Council on Stroke and EAPCI for limited training duration of interventional cardiologists to treat acute stroke. Przedstawione na: EuroPCR 2018. Maj 25, 2018. Paryż, Francja.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup