EuroPCR 2018 I Badanie SPYRAL HTN-ON MED: Denerwacja nerek skutecznie obniża ciśnienie u osób z opornym nadciśnieniem tętniczym, wyniki 80 pierwszych badanych

819 0
Udostępnij
819 0
Spyral

Leczenie nadciśnienia tętniczego, mimo wprowadzania coraz skuteczniejszych metod, nadal stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Uważa się, że leczenie nadciśnienia jest skuteczne tylko u 27−66% leczonych z jego powodu osób. Szczególnym problemem jest tzw. oporne nadciśnienie, definiowane zgodnie z wytycznymi ESH/ESC z 2013 roku jako stan, w którym mimo modyfikacji stylu życia oraz prowadzenia leczenia farmakologicznego co najmniej 3 lekami hipotensyjnymi z różnych klas w optymalnych lub maksymalnie tolerowanych dawkach (diuretyk i dwa inne leki hipotensyjne z różnych grup w optymalnych dawkach, bez konieczności podawania antagonisty receptora mineralokortykosteroidowego) nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego odpowiednio do <140 mm Hg i <90 mm Hg. Ocenia się, że oporne nadciśnienie tętnicze występuje u niemal 14% osób leczonych z powodu nadciśnienia.

Jedną z metod leczenia opornego nadciśnienia tętniczego jest przezskórna denerwacja nerek, polegająca na użyciu cewników radioablacyjnych wprowadzonych przez tętnicę udową w celu przerwania ciągłości włókien współczulnych wzdłuż tętnicy nerkowej.

Pierwsze badania dotyczące skuteczności denerwacji nerek, Symplicity HTN-1 i HTN-2, wskazywały, że obniża ona skurczowe ciśnienie tętnicze nawet o 30 mm Hg. Niestety, wyniki kolejnych badań z rejestru Symplicyty były już mniej obiecujące.

W celu dokładniejszej oceny skuteczności i bezpieczeństwa denerwacji nerek zaprojektowano randomizowane badanie SPYRAL HTN, które składa się z dwóch części: SPYRAL HTN-OFF MED (ocena izolowanej denerwacji) i SPYRAL HTN-ON MED (denerwacja połączona ze standardową, potrójną terapią farmakologiczną nadciśnienia).

Pierwsze wyniki badania SPYRAL HTN-ON MED (dotyczące 80 z 467 pacjentów) przedstawiono podczas tegorocznego kongresu EuroPCR w Paryżu i jednocześnie opublikowano w piśmie Lancet. W tym międzynarodowym, randomizowanym, pojedynczo zaślepionym badaniu biorą udział pacjenci z opornym nadciśnieniem w wieku 20–80 lat, u których podczas pomiaru w gabinecie stwierdzono ciśnienie skurczowe 150-180 mm Hg i rozkurczowe powyżej 90 mm Hg, a podczas 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienie skurczowe 140-170 mm Hg. Badani od co najmniej 6 tygodni przed screeningiem przyjmowali od jednego do trzech leków przeciwnadciśnieniowych.

Osoby uczestniczące w badaniu zostały losowo przydzielone do grupy, w której przeprowadzono denerwację nerek (38 z 80 osób), lub do grupy, w której przeprowadzono pseudoprocedurę (42 z 80 osób). Około 53% osób z grupy denerwacji nerek i 52% z grupy pseudoprocedury przyjmowało leki z trzech grup przeciwnadciśnieniowych. Po 6 miesiącach od przeprowadzenia zabiegów oceniano pierwszorzędowy punkt końcowy, którym była zmiana ciśnienia krwi od wyjściowego poziomu mierzonego podczas wizyty screeningowej. Stwierdzono znaczące statystycznie zmniejszenie częstości występowania pierwszorzędowego punktu końcowego w grupie denerwacji nerek (24 h ciśnienie skurczowe: −7,0 mm Hg, 95% CI −12,0 do −2,1, p=0,0059; 24 h ciśnienie rozkurczowe −4,3 mm Hg, 95% CI −7,8 do−0,8, p=0,0174; ciśnienie skurczowe mierzone w gabinecie: −6,6 mm Hg, 95% CI −12,4 do −0,9, p=0,0250; ciśnienie rozkurczowe mierzone w gabinecie −4,2 mm Hg, 95% CI −7,7 do −0,7, p=0,0190). Zmiana ciśnienia była znacząco większa w grupie denerwacji nerek w porównaniu z grupą pseudoprocedury, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe mierzone w gabinecie (różnica −6,8 mm Hg, 95% CI −12,5 do −1,1, p=0,0205), 24 h ciśnienie skurczowe (różnica −7,4 mm Hg, 95% CI −12,5 do −2,3, p=0,0051), ciśnienie rozkurczowe mierzone w gabinecie (różnica −3,5 mm Hg, 95% CI −7,0 do −0,0; p=0,0478) i 24 h ciśnienie rozkurczowe (różnica −4,1 mm Hg, 95% CI −7,8 do −0·4, p=0,0292).

W obu grupach nie stwierdzono wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.

Piśmiennnictwo:

Kandzari DE, Böhm M, Mahfoud F, et al. Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept randomised trial. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2346-2355. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30951-6. Epub 2018 May 23.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup