EuroPCR 2016 I Badanie LEADERS-FREE, ACS Substudy

998 0
Udostępnij
998 0
l_europcr-2016

O badaniu LEADERS-FREE pisaliśmy już wcześniej z okazji relacji z TCT 2015 (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics).  Przypomnijmy, że włączono do niego 2466 pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) zarówno z powodu ostrego zespołu wieńcowego (acute coronary syndrome, ACS), jak i w trybie elektywnym, i wykazano znaczącą przewagę stosowania stentu bezpolimerowego powlekanego biolimusem (drug-coated stent, DCS) nad stentem metalowym (bare metal stent, BMS). Stenty pokryte lekiem nowej generacji (DCS) łączą w sobie zalety stentów uwalniających lek (DES) oraz BMS. Najważniejsze z nich to unikanie wszelkich działań niepożądanych wywołanych przez polimer, a także szybkie uwolnienie leku do ściany naczyń – 98% leku (umirolimus= biolimusA9) w ciągu 1 miesiąca od implantacji.

Podczas tegorocznego kongresu EuroPCR 2016 ogłoszono natomiast ciekawe wyniki dotyczące podgrupy badania LEADERS-FREE, w której skład wchodzili chorzy z ostrym zespołem wieńcowym i wysokim ryzykiem krwawienia. Obecne wytyczne zalecają, żeby tacy pacjenci mieli wszczepiane stenty pokryte lekiem i przez 3-6 miesięcy stosowaną podwójną terapię przeciwpłytkową (dual antiplatelet therapy, DAPT) lub wszczepiane stenty metalowe i DAPT stosowane prze miesiąc.

W podgrupie ACS badania LEADERS FREE 659 pacjentów 554 miało zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), a 105 z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Zostali oni losowo przydzieleni do grupy, której wszczepiono stent bezpolimerowy uwalniający biolimus, lub do grupy, której wszczepiono stent metalowy. Wszyscy pacjenci otrzymywali przez miesiąc DAPT.

LEADERS

W rocznej obserwacji wykazano, że zastosowanie stentów DCS u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia wiązało się z istotną statystycznie, 59% (p=0,009) redukcją częstości pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności leczenia, który obejmował ponowną rewaskularyzację w ciągu roku od PCI, a także istotną statystycznie 52% (p=0,001) redukcją częstości pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa, na który składał się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego i zakrzepica w stencie.

Obserwacje poczynione w badaniu podgrupy ACS LEADERS FREE wskazują na to, że należałoby zmienić obecne wytyczne, ponieważ stosowanie stentów metalowych w przypadku takich pacjentów nie wydaje się już uzasadnione.  

Źródło:  Naber CK, Urban P, Ong PJ. Biolimus-A9 polymer-free coated stent in high bleeding risk patients with acute coronary syndrome: a LEADERS FREE ACS substudy. Eur Heart J. 2016; Epub ahead of print.

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup