ESC 2018 I Badanie ASCEND: brak wpływu suplementacji kwasów omega-3 na rokowanie sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą

247 0
Udostępnij
247 0
ASCEND

Lekarze i dietetycy rekomendują spożywanie produktów bogatych w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (PUFA) z grupy omega-3 (szczególnie tłustych ryb morskich) co najmniej 2 razy w tygodniu w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Uważa się też, że kwasy omega-3 mają pozytywny wpływ właściwie na cały organizm człowieka, począwszy od wzmocnienia odporności, aż do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory.

Takie wnioski wyciągnięto z opublikowanych na przestrzeni lat wyników wielu badań (zwłaszcza obserwacyjnych) sugerujących zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w wyniku suplementacji kwasów omega-3, stwierdzając np. że spożywanie kwasów omega-3 w dawce 0,2-1,0 g związane jest z niemal 50% obniżeniem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Takie spostrzeżenia spowodowały ogromny rozwój rynku suplementów zawierających kwasy omega-3. Później badaniom tym zarzucano szereg błędów, m.in. brak zaślepienia, brak próby kontrolnej czy niewłaściwy dobór grup.

Na tegorocznym kongresie ESC w Monachium przedstawiono wyniki największego i najdłuższego randomizowanego badania dotyczącego suplementacji kwasów omega-3: badania ASCEND. Jednocześnie wyniki analizy opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Do badania ASCEND zakwalifikowano 15480 pacjentów z Wielkiej Brytanii powyżej 40. roku życia, bez wywiadu choroby sercowo-naczyniowej. Do badania wybrano grupę pacjentów z cukrzycą, którzy już wyjściowo stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Zastosowano dwie różne interwencje (2×2 factorial trial): 100 mg kwasu acetylosalicylowego/dobę oraz suplementację kwasów omega-3 1g/dobę. Pacjentów przypadkowo i niezależnie przydzielono do grup kwas acetylosalicylowy vs placebo oraz kwasy omega-3 vs placebo (oliwa z oliwek). Średni okres obserwacji wyniósł 7,4 roku. Na stronie Doniesień Kardiologicznych przedstawiliśmy też wyniki analizy badania ASCEND dotyczące kwasu acetylosalicylowego.

Po analizie wyników nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami stosującymi kwasy omega-3 vs placebo w częstości wystąpienia pierwszorzędowego (poważnych incydentów naczyniowych: zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, TIA, śmierć z powodów sercowo- naczyniowych), jak i drugorzędowego punktu końcowego (poważne incydenty naczyniowe i rewaskularyzacja) (Tabela 1).

Punkt końcowy Suplementacja

kwasów omega-3

Placebo RR (95% przedział ufności)
poważne incydenty naczyniowe 8,9% 9,2% 0,97 (0,87 – 1,08)
poważne incydenty naczyniowe lub rewaskularyzacja 11,4% 11,5% 1,00 (0,91 – 1,09)

Przedstawione wyniki potwierdzają brak skuteczności suplementacji kwasów omega-3 w prewencji chorób sercowo-naczyniowych i negują zasadność zalecania pacjentom tych preparatów.

Jednym z zastrzeżeń co do przeprowadzonego badania jest dawka 1g/dobę, która została ustalona na podstawie poprzednich badań. Według niektórych właściwsza byłaby wyższa dawka: 2-4g/dobę, która ma większy wpływ m.in. na stężenie trójglicerydów. Obecnie prowadzone są dwa duże badania (REDUCE-IT i STRENGTH) wykorzystujące wyższe dawki kwasów omega-3, które umożliwią porównanie wyników.

Piśmiennictwo:

ASCEND Study Collaborative Group. Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 2018 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa1804989. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup