ESC 2017| Badanie PURE: czy czas na zmianę zaleceń żywieniowych?

1154 0
Udostępnij
1154 0
PURE

Dotychczas opublikowano wyniki wielu badań dotyczących wpływu diety na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelność. Większość z nich prowadzono jednak w Europie, Ameryce Północnej, Japonii i Chinach. Brak było danych na ten temat z rejonów Bliskiego Wschodu, Afryki czy Azji Południowej.

Tę sytuację zmieniło badanie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), prospektywne badanie kohortowe przeprowadzone w 18 krajach o różnym statusie ekonomicznym, w którym przeanalizowano dietę 135 335 osób w wieku od 35 do 70 lat. Średni okres obserwacji wyniósł 7,4 roku. Wyniki badania przedstawiono w tym roku na kongresie ESC oraz opublikowano w piśmie Lancet.

Badacze przedstawili bardzo ciekawe, można wręcz powiedzieć, że rewolucyjne wnioski. Wyniki PURE wskazują bowiem na to, że duże spożycie węglowodanów związane jest z większym ryzykiem ogólnej śmiertelności oraz śmiertelności z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe, podczas gdy znaczne spożycie tłuszczu związane jest z niższym ryzykiem (w tym tłuszczów nasyconych, chociaż nie dotyczy to chorób sercowo-naczyniowych, oprócz zmniejszenia ryzyka udaru). Takie odkrycie nie jest zgodne z obecnymi zaleceniami dietetycznymi, które zalecają ograniczenie spożycia tłuszczu do 30% dostarczanych dziennie kalorii.

W przypadku 5,796 śmierci i 4,784 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, które odnotowano podczas 7,4 roku obserwacji, u osób przyjmujących najwięcej węglowodanów w porównaniu z grupą przyjmującą najmniej węglowodanów stwierdzono znaczący 28% wzrost ryzyka śmierci ([HR] 1,28; 95% CI 1,12-1,46, p≤0,0001), ale nie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Przyjmowanie tłuszczy wiązało się jednak ze znaczącym, 23%, zmniejszeniem ryzyka śmiertelności, 18% zmniejszeniem ryzyka udaru oraz 30% zmniejszeniem ryzyka śmierci z przyczyn innych niż choroby krążenia.

Zbadano również wpływ spożycia węglowodanów i tłuszczów na poziom cholesterolu we krwi. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem spożycia tłuszczów nasyconych wzrastają zarówno frakcje LDL, jak i HDL cholesterolu wzrastają. Przez lata wytyczne zalecały ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, opierając się na założeniu, że zastąpienie ich węglowodanami i tłuszczami nienasyconymi poprowadzi do obniżenia LDL, a tym samym do zmniejszenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Okazuje się jednak, że LDL nie jest wiarygodnym kryterium oceny wpływu spożycia tłuszczów nasyconych na wystąpienie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Najlepszym ze zbadanych markerów obrazujących wpływ tłuszczów nienasyconych w diecie na ryzyko sercowo-naczyniowe okazało się ApoB/ApoA1.

Badacze ocenili też związek między spożyciem warzyw, owoców oraz roślin strączkowych a ryzykiem sercowo-naczyniowym i śmiertelnością.

Badanie wykazało, że obecność warzyw, owoców i roślin strączkowych w diecie związana była ze zmniejszoną ogólną śmiertelnością, jak również śmiertelnością z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe. Najlepsze efekty w obniżeniu ogólnej śmiertelności przyniosło spożycie 3-4 porcji (375-500 gram) produktów z wyżej wymienionych grup, czyli mniej niż się to obecnie zaleca. Analizując poszczególne elementy diety, badacze stwierdzili, że najwięcej korzyści w kwestii zmniejszania ogólnej śmiertelności przynosi spożycie owoców i roślin strączkowych. Natomiast surowe warzywa przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Piśmiennictwo:

Miller V, Mente A, Dehghan M, et al. Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Aug 28. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32253-5. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup