ESC 2017 | Badanie COMPASS: połączenie riwaroksabanu i kwasu acetylosalicylowego poprawia rokowanie u pacjentów z chorobą wieńcową lub miażdżycą tętnic obwodowych

1332 0
Udostępnij
1332 0
COMPASS

Pacjenci cierpiący na chorobę wieńcową czy chorobę naczyń obwodowych mają znacznie większe ryzyko zgonu, zawału czy udaru niż osoby bez tych schorzeń. Szacuje się, że jedna trzecia zgonów na świecie spowodowana jest chorobami sercowo-naczyniowymi. W ich prewencji jednym z częściej stosowanych leków jest kwas acetylosalicylowy, jednak ma on niewystarczającą skuteczność.

Podczas najnowszego kongresu ESC w Barcelonie ogłoszono wyniki badania COMPASS (Rivaroxaban for the Prevention of Major Cardiovascular Events in Coronary or Peripheral Artery Disease), którego celem była ocena możliwości poprawy prewencji zawału, udaru i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową lub miażdżycą tętnic obwodowych. Sprawdzano rokowanie u osób stosujących kwas acetylosalicylowy i riwaroksaban oraz sam riwaroksaban. Ponad 27000 pacjentów z 33 krajów zrandomizowano do trzech grup. Pierwsza przyjmowała riwaroksaban w dawce 2,5 mg dwa razy dziennie oraz kwas acetylosalicylowy 100 mg raz dziennie, druga riwaroksaban w dawce 5 mg i placebo raz dziennie, grupa kontrolna otrzymywała standardową terapię: kwas acetylosalicylowy w dawce 100 mg raz dziennie i dwa razy dziennie placebo. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar lub zawał.

W lutym badanie zostało wstrzymane ze średnio 23-miesięcznym okresem obserwacji ze względu na znaczne korzyści ze stosowania połączenia kwasu acetylosalicylowego i riwaroksabanu. Połączenie to zwiększyło ogólną przeżywalność o 18%, a także zmniejszyło występowanie pierwszorzędowego punktu końcowego o 24%. Zanotowano go u: 4,1% (n=379) pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy i riwaroksaban oraz u 5,4% (n=496), gdy stosowano tylko kwas acetylosalicylowy [HR 0,76 (0,66-0,86), p<0,0001]. Częściej pojawiały się jednak krwawienia, ale wyłącznie z przewodu pokarmowego: 3,1% vs. 1,9% [HR 1,7 (1,4-2,05), p<0,0001]. Nie stwierdzono częstszych krwawień do OUN czy zgonów spowodowanych krwawieniem 0,2% vs. 0,1% [HR 1,49 (0,67 – 3,33), p=0,32].

Nie wykazano przewagi stosowania samego riwaroksabanu nad stosowaniem kwasu acetylosalicylowego. W zakresie wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego było to odpowiednio: 4,9% vs. 5,4% [HR 0,9 (0,79 – 1,03), p=0,12].

Autorzy badania uważają, że stosowanie połączenia tych leków może zapobiec nawet 100 000 zgonom rocznie i 200 000 przedwczesnym incydentom sercowo-naczyniowym w skali światowej.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup