Udostępnij
1252 0
culprit-1a

Wytyczne ESC i AHA/ACC zalecają, aby u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (pPCI) rewaskularyzować wyłącznie zmianami w tętnicy odpowiedzialnej za zawał mięśnia sercowego (IRA). Wyniki badania CvLPRIT (Complete versus Lesion only PRimary-PCI Trial) wskazują jednak, że u takich pacjentów osiąga się dużo lepsze rezultaty, przeprowadzając całkowitą rewaskularyzację wszystkich zwężeń.

Do badania CvLPRIT włączono 296 osób z zawałem mięśnia sercowego, leczonych w 7 ośrodkach kardiologii interwencyjnej w Wielkiej Brytanii. Przed przeprowadzeniem pPCI pacjentów losowo przydzielono do grupy, w której przeprowadzano rewaskularyzację tylko IRA (146 osób), lub do grupy z rewaskularyzacją IRA i wszystkich tętnic, w których stwierdzono zwężenie (150 osób). W grupie z całkowitą rewaskularyzacją najpierw zajmowano się IRA, a dopiero później pozostałymi tętnicami (zwykle w czasie tego samego zabiegu).

Rok po wykonaniu PCI u pacjentów z grupy całkowitej rewaskularyzacji stwierdzono dużo lepsze wyniki leczenia niż u pacjentów z drugiej grupy. Złożonym punktem końcowym było wystąpienie poważnych niepożądanych incydentów sercowych (tzw. MACE: zgon niezależnie od przyczyny, ponowny zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i rewaskularyzacja z powodu niedokrwienia). W grupie z rewaskularyzacją tylko IRA MACE stwierdzono u 21,2% osób, a w grupie całkowitej rewaskularyzacji u 10,0% ([HR] 0,45; p=0,009), przy czym różnica pomiędzy grupami była widoczna już po 30 dniach (p=0,055).

CULPRIT 1a

Chociaż w grupie całkowitej rewaskularyzacji stwierdzono dłuższy czas zabiegu i konieczność zastosowania większych objętości kontrastu (55 vs. 41 min, p< 0,0001; 250 vs. 190 mls, p< 0,0001), nie wiązało się to ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia udaru, poważnego krwawienia czy nefropatii pokontrastowej.

 

CULPRIT 2Wyniki badania CvLPRIT potwierdziły spostrzeżenia poczynione w badaniu PRAMI (Preventive Angioplasty in Myocardial Infarction Trial), które zostało zaprezentowane na zeszłorocznym kongresie ESC.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup