Udostępnij
305 0
alex-martinez-62348

O tym, że stenty bioresorbowalne są obecne w medycynie wiadomo nie od dziś. O tym, że zrewolucjonizowały kardiologię – również. “Tabletki donaczyniowe”, bo to o nich mowa – dziś wchodzą w nową erę stosowania.

Zawał serca i miażdżyca to choroby, które dotykają znacznej części społeczeństwa. Bardzo często jedno wynika z drugiego. Dlatego tak ważne jest leczenie tych obydwu chorób współistniejących w sposób szybki i z jak najmniejszą ingerencją dla organizmu. Stenty stosuje się w leczeniu zarówno zawału serca jak i w przypadku miażdżycy tętnic wieńcowych (zaopatrujących mięsień sercowy) jak i obwodowych. Stent jest pewnego rodzaju “rusztowaniem”, które poprzez swój ucisk na ścianę zmienionego miażdżycowo naczynia podtrzymuje jego światło.

Podstawowa i najważniejsza różnica w porównaniu do tradycyjnego stentu metalowego, uwalniającego lek antyproliferacyjny jest taka, że stent bioresorbowalny (BRS – bioresorbable scaffold) ulega wchłonięciu. Z jednej strony spełnia swoją funkcję podporową, ale z drugiej pozwala mu na powrót do swojego stanu podstawowego. Ma to następować  w ramach regresji wielkości blaszki miażdżycowej oraz poprawy funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych, objawiającą się lepszą ich wazomotoryką i w konsekwencji spowolnieniem rozwoju miażdżycy. Większe światło tętnicy oraz brak tzw. blaszek wrażliwych, tj. skłonnych do zawału zmniejsza ryzyko wystąpienia tego ostatniego.

Stent bioresorbowalny ulega całkowitemu wchłonięciu przez organizm, bez żadnej mechanicznej ingerencji w zastentowane naczynie. Te najczęściej stosowane stenty bioresorbowalne, rozpadają się do cząsteczek wody i dwutlenku węgla nie pozostawiając po sobie śladu w postaci – jak to dotychczas bywało – metalowych elementów stentow tradycyjnych.

Obecna generacja stentów bioresorbowalnych to krok milowy, a jednocześnie mały postęp pod kątem potencjalnej rezygnacji z tradycyjnych stentów lekowych.

  • Stenty bioresorbowalne to pierwszy krok w dobrym kierunku. Dzięki nim możemy się pozbyć metalowego stentu, usztywniającego leczone nim naczynie. Z drugiej jednak strony mamy dzisiaj do czynienia dopiero z pierwszą generacją stentów bioresorbowalych, które nie są tak idealne jak byśmy tego oczekiwali. W teoretycznym dyskursie możemy ciągle mówić, ile powinna trwać, jak powinna wyglądać bioresorbcja, jak najlepiej dobierać wielkość stentu do wielkości leczonego naczynia? Jednak widzimy, że obecnie dostępne stenty bioresorbowalne nie osiągają rezultatów, które by się nam marzyły… Co więcej stenty BVS Absorb, najszerzej do tej pory używane, są w porównaniu ze stentami tradycyjnymi bardziej wymagające w stosunku do operatora, pod kątem techniki implantacji. Dzisiaj już wiemy, że tylko optymalna implantacja zapewnia bardzo dobre rezultaty odległe, a ta wymaga znacznie uwagi i precyzji od operatora – twierdzi prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dyrektor WCCI Warsaw.

Stenty bioresorbowalne wypadają drożej w porównaniu do stentów tradycyjnych. Dlatego też po zmianie wyceny procedur medycznych ilość pieniędzy, za które szpitale będą mogły pozwolić sobie na zakup stentów zmalała. Na rynek wchodzą coraz to nowe rozwiązania bioresorbowalne, a z każdym rokiem terapie BRS rozwijają się, by zminimalizować ilość powikłań. Szpitale jednak mają coraz mniejsze szanse na to, by rozwiązania te zastosować dla poprawy jakości życia pacjentów.

  • W kwestii stentów należy jasno powiedzieć, iż stent stentowi nie jest równy. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp, jeśli chodzi o tworzenie kolejnych ich generacji, w tym stentów bioresorbowalnych. Jest rzeczą oczywistą, że różnią się one ceną. Cena uśredniona nie odzwierciedla prawdziwych kosztów, zwłaszcza jeśli mamy leczyć chorych zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami i wytycznymi. A faktem jest, że właśnie te nowe stenty są bardziej efektywne (np. zmniejszają konieczność ponownego zabiegu z powodu restenozy, czy zakrzepicy wewnątrzstentowej). Jednakże są droższe od tych starszych generacji – tłumaczy prof. RJ Gil.

Coraz częściej mówi się o wykorzystywaniu stentów bioresorbowalnych w krajach Zachodu przy leczeniu naczyń obwodowych oraz żylnych. W Polsce jak na razie rozwiązania bioresorbowalne nie są powszechnie dostępne.

Artykuł powstał z okazji XXI edycji międzynarodowych warsztatów kardiologii interwencyjnej WCCI Warsaw (www.wcci.pl).

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup