Badanie THEMIS: Tikagrelor zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i STABILNĄ chorobą niedokrwienną serca

710 0
Udostępnij
710 0
sugar-2510536_1280

Tikagrelor to lek przeciwpłytkowy, którego mechanizm działania polega na odwracalnym blokowaniu receptora P2Y12. Dotychczas udowodniono przewagę tego leku nad klopidogrelem w zakresie zmniejszania ryzyka występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym (OZW). Dlatego też tikarelor, w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym, jest lekiem preferowanym w stosunku do klopidogrelu u pacjentów po angioplastyce wieńcowej wykonywanej z powodu OZW. Wynika to nie tylko z lepszego rokowania w zakresie zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale także zmniejszenia ryzyka zakrzepicy w stencie. Do tej pory niejasny był efekt stosowania tego leku u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca.

W lutym 2019 roku zakończono badanie THEMIS (Effect of Ticagrelor on Health Outcomes in DiabEtes Mellitus Patients Intervention Study), podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, randomizowane badanie, w którym oceniono w nim wpływ stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej z tikarelorem na częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą typu 2.

Do badania włączono ponad 19 000 pacjentów. Chorobę niedokrwienną serca zdefiniowano jako wystąpienie jednego z: przynajmniej 50% zwężenia tętnicy wieńcowej w koronarografii, zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego lub angioplastyki wieńcowej w przeszłości. Kryterium wyłączenia były: zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu w przeszłości. Chorych przydzielono losowo do dwóch grup: otrzymujących kwas acetylosalicylowy oraz tikagrelor (w dawce 60 mg dwa razy dziennie) lub kwas acetylosalicylowy oraz placebo. Złożonym punktem końcowym było wystąpienie poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (major adverse cardiac events, MACE), na które składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca lub udar mózgu. Badanie, rozpoczęte w 2014 roku, zakończyło się po stwierdzeniu wystąpienia 1 385 MACE.

Wstępne wyniki opublikowane przez sponsora badania i producenta tikagreloru – firmę AstraZeneca, wskazują na istotną statystycznie redukcję częstości występowania złożonego punktu końcowego w grupie badanej z jednoczesnym zachowaniem znanego dotychczas profilu bezpieczeństwa tikagreloru. Niestety, dokładne dane w zakresie bezpieczeństwa nie zostały zaprezentowane, nie wiadomo też kiedy można spodziewać się pełnych wyników badania THEMIS. Wstępne rezultaty są obiecujące, pozostaje więc czekać na zapowiadaną publikację, aby przekonać się o dokładnych różnicach w zakresie częstości występowania punktów końcowych i zdarzeń niepożądanych.

Piśmiennictwo:

Rationale, Design, and Baseline Characteristics of THEMIS: Effect of Ticagrelor on Health Outcomes in Diabetes Mellitus Patients Intervention Study, Deepak L. Bhatt MD, MPH, Kim Fox MD, Robert A. Harrington MD, et al., Clinical Cardiology, First Published: 20 February 2019, https://doi.org/10.1002/clc.23164

https://www.astrazeneca-us.com/content/az-us/media/press-releases/2019/brilintas-phase-iii-themis-trial-met-primary-endpoint-in-patients-with-established-coronary-artery-disease-and-type-2-diabetes-02252019.html

Zdjęcie: Bruno Glätsch/Pixabay

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup