[ACC 2015] Badanie PARTNER A: po 5 latach obserwacji TAVR nadal nie jest gorsze od leczenia chirurgicznego

1244 0
Udostępnij
1244 0
Cover

W badaniu PARTNER (ang. Placement of AoRtic TraNscathetER Valves), (kohorta A) porównywano przezskórną implantację zastawki aortalnej (TAVR, transcatheter aortic valve replacement) z leczeniem chirurgicznym ciężkiej stenozy aortalnej u pacjentów wysokiego ryzyka okołooperacyjnego. W marcu tego roku, na konferencji ACC w San Diego, przedstawiono rezultaty 5-letniej obserwacji (w obserwacji po roku, 2 i 3 latach nie wykazano większej śmiertelności w grupie TAVR).

Pacjenci i metody: Do badania włączono 699 osób (348 przydzielono losowo do grupy TAVR, a 351 do leczenia chirurgicznego). Średnia wartość współczynnika ryzyka operacyjnego określonego na podstawie skali PROM (Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score) wynosiła 11,7%.

PARTNER2

Wyniki: Po 5 latach śmiertelność w grupie TAVR wynosiła 67,8%, a w grupie leczenia chirurgicznego 62,4% (różnica ta nie była istotna statystycznie: HR 1,04, 95% CI 0,86-1,24; p=0,76). Na początku w grupie TAVR stwierdzano więcej udarów mózgu, ale tendencja ta zaczęła się zmieniać po dwóch latach obserwacji, a po 5 latach nie stwierdzono już istotnych różnic.

PARTNER3

U pacjentów z TAVR stwierdzano jednak częściej przeciek okołozastawkowy (umiarkowany albo poważny u 14% vs. 1% w leczeniu chirurgicznym, p<0,0001), co może wpływać na zwiększone ryzyko śmierci w ciągu 5-lat (72,4% w przypadku umiarkowanego lub poważnego przecieku vs. 56,6% w przypadku małego przecieku; p=0,003).

PARTNER6

Wnioski: Po pięciu latach obserwacji przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVR, transcatheter aortic valve replacement) nadal nie jest gorsza od leczenia chirurgicznego ciężkiej stenozy aortalnej u pacjentów wysokiego ryzyka okołooperacyjnego.

Źródło:
1) Mack MJ, Leon MB, Smith CR, et al. Five-year outcomes of transcatheter aortic valve replacement or surgical valve replacement for high surgical risk patients with aortic stenosis (PARTNER 1): A randomized controlled trial. Lancet 2015; DOI:S0140-6736(15)60308-7.
2) Kappetein AP. PARTNERs in the future of surgical aortic valve replacement. Lancet 2015; DOI:S0140-6736(15)60568-2.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup