Badanie NOTION: TAVR vs. leczenie chirurgiczne u osób ze stenozą aortalną i małym ryzykiem okołooperacyjnym

799 0
Udostępnij
799 0

Nazwa:

NOTION (The Nordic Aortic Valve Intervention Trial)

Rodzaj:

Interwencyjne, randomizowane, niezaślepione.

Cel:

W badaniu PARTNER wykazano, że przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVR, transcatheter aortic valve replacement) nie jest gorsza od leczenia chirurgicznego ciężkiej stenozy aortalnej u pacjentów wysokiego ryzyka okołooperacyjnego. W badaniu NOTION chciano natomiast ocenić taką procedurę w przypadku pacjentów z grupy małego ryzyka.

Pacjenci i metody:

Do badania włączono 280 pacjentów w wieku powyżej 70 r.ż. (średnio 79,1). Mieli oni ciężką stenozę aortalną i nie stwierdzono u nich znaczącej choroby wieńcowej. 81,8% badanych miało współczynnik ryzyka operacyjnego określony na podstawie skali PROM (Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score) <4. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy TAVR (n=145, 53,8% mężczyzn, zastawka CoreValve) lub do grupy, która leczona była chirurgicznie (n=135, 52,6% mężczyzn).

Wyniki:

Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym było wystąpienie zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, udaru i zawału mięśnia sercowego w ciągu roku po zabiegu. Analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem (analiza ITT, intention-to-treat analysis) nie wykazała istotnych statystycznie różnic między grupą TAVR a leczoną chirurgicznie (13,1% vs. 16,3%; p=0,43). W grupach, które ostatecznie zostały poddane zaplanowanej interwencji (as-treated), stwierdzono 11,3% vs. 15,7%.

W grupie TAVR stwierdzono znacznie rzadsze występowanie poważnych lub zagrażających życiu krwawień (11,3% vs. 20,9%; p=0,03), ostrego uszkodzenia nerek (0,7% vs. 6,7%; p=0,01) i wstrząsu kardiogennego (4,2% vs. 10,4%; p=0,05). Osoby poddane tej procedurze spędziły także mniej czasu w szpitalu (średnio 8,9 vs. 12,9; p=0,001) i rzadziej występowało u nich migotanie przedsionków (w ciągu 30 dni: 16,9% vs. 57,8%; p<0,001; w ciągu pierwszego roku: 21,2% vs. 59,4%; p<0,001).

W grupie TAVR znacznie częściej wszczepiano jednak stymulator serca (38% vs. 2,4%; p<0,001), stwierdzano niewielką duszność (w ciągu roku 29,5% vs. 15%; p=0,01) i znaczący przeciek okołozastawkowy (w okresie od 3 miesięcy do roku: 15,7% vs. 0,9%; p<0,001).

Wnioski:

Po roku od zabiegu nie stwierdzono różnic w wystąpieniu pierwszorzędowego punktu końcowego (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, udar, zawał mięśnia sercowego) u osób z niskim ryzykiem okołooperacyjnym, u których przeprowadzono przezskórną implantację zastawki aortalnej (TAVR), i u osób leczonych chirurgicznie. Ponieważ w badaniu uczestniczyła mała liczba pacjentów, stwierdzono, że niezbędne są dalsze badania zgłębiające ten temat.

Źródło:

Thyregod HG, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, et al. Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in patients with severe aortic valve stenosis: One-year results from the all-comers Nordic Aortic Valve Intervention (NOTION) randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol 2015; DOI:101016/j.jacc.2015.03.014.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup