Badanie NHS II: Występowanie choroby wieńcowej i zgonu z przyczyn sercowych częstsze u kobiet chorych na migrenę

941 0
Udostępnij
941 0
9290240623_0d0b3b5a8a_b

Jak dotąd nie potwierdzono jednoznacznie związku migreny (stwierdzanej nawet u 30% populacji) z chorobami sercowo-naczyniowymi. Jednak wyniki obserwacji części populacji z badania NHS II (Nurses’ Health Study II), opublikowane ostatnio w British Medical Journal, wskazują, że u kobiet z migreną występuje nawet o 50% większe ryzyko rozwinięcia się chorób sercowo-naczyniowych (HR 1,50, p<0,01) niż u kobiet, które nie cierpią na migreny (wyniki te zostały opracowane po uwzględnieniu dodatkowych czynników mogących wpłynąć na rozwinięcie się choroby). Ryzyko było zwiększone w przypadku udaru mózgu (HR 1,62, p<0,01), choroby niedokrwiennej serca prowadzącej do rewaskularyzacji (HR 1,73, p<0,01), zawału mięśnia sercowego (HR 1,39, p<0,01) i śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych (HR 1,37; p=0,04). Wyniki były podobne niezależnie od wieku kobiet (<50/≥50 r.ż.), palenia/niepalenia, obecności nadciśnienia, stosowania postmenopauzalnej terapii hormonalnej czy przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Autorzy badania uważają, że migrena powinna zostać uznana za stan zwiastujący wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej w przyszłości.

NHS II to badanie kohortowe, w którym wzięło udział ponad 115 000 pielęgniarek w wieku od 25 do 42 lat, ponad 17 000 miało stwierdzoną migrenę w czasie włączenia do badania, a 6 000 postawiono tę diagnozę w czasie okresu obserwacji, który trwał od 1989 do 2011 roku. W momencie włączenia do badania u kobiet nie stwierdzono chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zauważono, że kobiety z migreną znacznie częściej mają nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania zawału mięśnia sercowego przed 60. r.ż. i otyłość, wszystkie te czynniki uwzględniono jako zmienne wpływające na wystąpienie choroby wieńcowej, ponadto wzięto pod uwagę między innymi palenie i przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, które są istotnymi czynnikami ryzyka udaru w badanej populacji.

Wśród chorujących na migrenę indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe jest niewielkie, a ważniejsze wydaje się być ryzyko populacyjne ze względu na częstość występowania migreny i grupy społeczne, u których się ją diagnozuje (mniejszości etniczne i osoby o niskim statusie społecznym), mające więcej czynników ryzyka rozwinięcia się chorób układu krążenia.

Powiązania migreny i chorób sercowo-naczyniowych upatruje się w podobnym patomechanizmie – skłonności do tworzenia zakrzepów, uogólnionym stanie zapalnym czy podobnych czynnikach genetycznych.

Powyższe wyniki nasuwają pytanie o zasadność leczenia przeciwpłytkowego czy hipolipemizującego u kobiet z migreną. Jak do tej pory nie udowodniono, by leczenie migreny zmieszało ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast w innym badaniu – Women’s Health Initiative – stwierdzono, że stosowanie aspiryny u kobiet mających migrenę z aurą zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego. Wydaje się, że na razie jedyne, co można zaproponować osobie cierpiącej na migrenę, to kontrola czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i ich redukcja.

Źródło: Kurth T, Winter AC, Eliassen AH, et al. Migraine and risk of cardiovascular disease in women: Prospective cohort study. BMJ 2016 May 31;353:i2610. doi: 10.1136/bmj.i2610.

Materiał zdjęciowy: Did you forget to take your meds? via photopin (license)

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup