Badanie MASTER: stent MGuard w STEMI – poprawa przepływu TIMI-3.

746 0
Udostępnij
746 0

Badanie MASTER oceniało skuteczność stosowania stentów pokrytych siateczką przeciwdziałającą mikroembolizacji MGuard. Chorzy z zawałęm serca STEMI narażeni są na powikłania wynikające z mikroembolicji i gorsze rokowanie.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była rezolucja odcinka ST po 60 – 90 minutach. Z poprzednich badań wiemy, że ten „miękki” punkt końcowy dobrze koreluje ze śmiertelnością odległą.

W badaniu udział brało 432 chorych w 50 ośrodkach.

Zastosowanie stentu MGuard przełożyło się na istotną 13,2% poprawę całkowitej rezolucji odcinka ST.  Przepływ oceniany angiograficznie był isotnie lepszy – TIMI 3 uzyskano u dodatkowych 8,8% chorych (p=0,006).

Uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w dużym badaniu zorientowanym na twardy punkt klinicznych (zgon, powtórny zawał/rewaskularyzacji), jednak już teraz można się spodziewać, że strategia mechanicznej stabilizacji blaszki miażdżycowej jest kierunkiem, który warto jest rozwijać.

Pobierz slajdy (pptx): MASTER

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup