Badanie DAPT: przedłużenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implentacji stentu u osób z zawałem mięśnia sercowego

2894 0
Udostępnij
2894 0
DAPT73-2

Nazwa:

DAPT (The Dual Antiplatelet Therapy)

Rodzaj:

Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, z randomizacją

Cel:

Według wytycznych ESC/EACTS u chorych po implantacji stentu uwalniającego lek przez rok powinna być stosowana podwójna terapia przeciwpłytkowa (antagonistą receptora P2Y12 i kwasem acetylosalicylowym), co ma zapobiec wystąpieniu zakrzepicy w stencie i zawału mięśnia sercowego. W badaniu DAPT podjęto się oceny, czy pacjenci odniosą korzyść z wydłużenia podwójnego leczenia przeciwpłytkowego do 30 miesięcy. 

Pacjenci i metody:

Pacjenci (11 648 osób, w tym 3 576 z zawałem mięśnia sercowego) zostali włączeni do badania 72 godziny po wszczepieniu stentu i, zgodnie z obowiązującymi wytycznym, przez 12 miesięcy otrzymywali kwas acetylosalicylowy i klopidogrel/prasugrel. Po 12 miesiącach pacjenci z zawałem mięśnia sercowego i bez niego zostali losowo przydzieleni do grupy przyjmującej klopidogrel/prasugrel lub placebo (w obu grupach z kwasem acetylosalicylowym) przez kolejne 30 miesięcy.

Pacjenci z zawałem byli młodsi ( średni wiek 57,8 vs. 62,9), było wśród nich więcej mężczyzn, palaczy, mniej chorych na cukrzycę typu drugiego czy nadciśnienie. Większość badanych miała wszczepione stenty uwalniające lek (86%).

Wyniki:

Ustalono dwa pierwszorzędowe punkty końcowe skuteczności leczenia: wystąpienie zakrzepicy w stencie w czasie 12-30 miesięcy po jego wszczepieniu i wystąpienie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (śmierć, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu) w czasie 12-30 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem bezpieczeństwa było wystąpienie umiarkowanych lub poważnych krwawień 12-30 miesięcy po wszczepieniu stentu.

Stwierdzono, że przedłużona podwójna terapia przeciwpłytkowa zmniejszyła występowanie zakrzepicy w stencie (0,4% vs 1,4%; HR 0.29 (0,17 – 0,48]; P<0.001). Korzyść występowała również w grupie chorych po przebytym zawale serca (0,5% vs 1,9%, HR 0,27, p<0,001), jednak nie obserwowano jej w grupie pacjentów bez wcześniejszego ostrego zespołu wieńcowego: 0,4% vs 1,1%, HR 0,33, p<0,001; p=0.69). Co znamienne zmniejszenie występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych było większe w grupie z zawałem mięśnia sercowego (z zawałem: 3,9% vs. 6,8%, HR 0,56, p<0,001; bez zawału: 4,4% vs. 5,3%, HR 0,83, p=0,08). Wydłużenie DAPT zmniejszało również częstość występowania ponownego zawału (grupa po zawale: 2,2% vs 5,2%, HR 0,42, p<0,001, grupa bez zawału: 2,1% vs 3,5%, HR 0,60, p<0,001). Korzyści z ograniczenia zdarzeń niedokrwiennych były uzyskane kosztem częstszych powikłań krwotocznych (2.5% vs. 1.6%, P=0.001), obserwowanych w obu podgrupach (grupa z zawałem: 1,9% vs. 0,8%, p=0,005; grupa bez zawału: 2,6% vs. 1,7%, p=0.007).

Wnioski:

Wykazano, że przedłużona podwójna terapia przeciwpłytkowa (30 miesięcy) u pacjentów, którym implantowano stent uwalniający lek, zmniejszyła występowanie zakrzepicy w stencie i poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (przede wszystkim zawału mięśnia sercowego), chociaż zwiększyła częstość występowania powikłań krwotocznych (małych i umiarkowanych krwawień). Stwierdzono, że takie leczenie powinno być stosowane zarówno u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, jak i u osób, które nie przeszły zawału.

Źródło:

Yeh RW, Kereiakes D, Steg PG, et al. Benefits and risks of extended duration dual antiplatelet therapy after PCI in patients with and without acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2015; DOI:10.1016/J.JACC.2015.03.003.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup