Badanie Dallas Heart Study: wpływ ruchu na zwapnienie naczyń wieńcowych

1099 0
Udostępnij
1099 0
jmp heart study0159

Nazwa:

Dallas Heart Study, subanaliza

Rodzaj:

Obserwacyjne, prospektywne.

Cel:

Wcześniejsze badania nie wykazały wpływu aktywności fizycznej na redukcję zwapnień w naczyniach wieńcowych (coronary artery calcification, CAC). W oparciu o populację z badania Dallas Heart, autorzy podjęli się określić, czy istnieje związek między siedzącym trybem życia a nasileniem CAC. Wysunięto hipotezę, że być może ważniejsze od ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób krążenia jest unikanie siedzącego trybu życia.

Pacjenci i metody:

2031 uczestników badania Dallas Heart Study, w wieku 20-76 (średnio 50 lat), 62% kobiet i około 50% Afroamerykanów, bez rozpoznanej choroby układu krążenia.

U badanych przeprowadzono tomografię komputerową w celu określenia wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych. Przez co najmniej 4 dni nosili oni także akcelerometry, dzięki którym dokonywano pomiaru aktywności, którą podzielono na brak ruchu, niewielką aktywność (bez ćwiczeń), aktywność fizyczną umiarkowaną do intensywnej (moderate-to-vigorous physical actvity, MVPA).

Wyniki:

Uczestnicy badania siedzieli średnio przez 5,1 godziny w ciągu dnia (od 1,1 do 11,6 godzin). Taki tryb życia prowadzili częściej starsi badani, z większym BMI, cukrzycą lub nadciśnieniem.

Po przeprowadzeniu analizy skorygowanej o BMI, skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie HDL, stosowanie statyn, cukrzycę typu 2, palenia, wykształcenie, stan cywilny , zatrudnienie i wskaźnik aktywności fizycznej stwierdzono, że każda godzina siedzącego trybu życia związana była z 10% wyższym ryzykiem występowania zwapnienia naczyń wieńcowych (dostosowane OR 1,10; 95% CI, 1,01–1,21; p=0,035).

Średnia do znacznej aktywność fizyczna była związana z występowaniem CAC tylko w modelach dostosowanych do takich zmiennych towarzyszących, jak wiek, płeć i przynależność etniczna, ale nie do tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (palenie, cukrzyca, BMI, cholesterol, ciśnienie tętnicze krwi). Inne badania, w których uczestniczyły osoby biegające w maratonach, także wykazały, że ćwiczenia nie wpływają na zwapnienie naczyń wieńcowych.

Wnioski:
Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko zwapnień w tętnicach wieńcowych. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu określenia jak siedzący tryb życia wpływa na powstawanie CAC i w jaki sposób można wykorzystać tę informację w prewencji chorób krążenia.

Źródło:

Kulinski J, Kozlitina J, Berry J, et al. Sedentary behavior is associated with coronary artery calcification in the Dallas Heart Study. American College of Cardiology 2015 Scientific Sessions, March 15, 2015, San Diego, CA.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup