• aktualności

  Sformułowanie protokołu badania klinicznego jest – obok rejestracji badania – kolejnym niezbędnym krokiem, który musimy podjąć przed rozpoczęciem rekrutacji uczestników badania. Zobowiązują nas do tego zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice, GCP), zgodnie z którymi „badanie kliniczne musi być (…) opisane w szczegółowym i jasnym protokole”. Często jednak konieczność sformułowania takiego dokumentu, którego objętość wynosi kilkadziesiąt stron, jest dla badacza jedynie uciążliwym obowiązkiem. Czy protokół badania niesie ze sobą jakąś wartość dodaną? Protokół badania klinicznego to dokument, w którym dokładnie opisane są wszystkie procedury dotyczące przebiegu badania. Protokół rozpoczynamy od opisu założeń badania, jego celu, metodyki i oczekiwanych...

  2140 0
 • badania

  Zgodnie z deklaracją helsińską, dotyczącą etycznych zasad prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi, każde badanie kliniczne musi być zarejestrowane w publicznie dostępnej bazie danych jeszcze przed rekrutacją pierwszego uczestnika.  Obowiązek rejestracji badań klinicznych nakłada na badaczy także szereg dokumentów prawnych opracowanych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA), Światową Organizację Zdrowia oraz Komisję Europejską. Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie badania, podczas których stosowane są leki lub urządzenia objęte regulacjami FDA. W praktyce dotyczy to zatem przeważającej większości badań klinicznych, z wyjątkiem badań leków fazy pierwszej, badań prototypów urządzeń oraz badań obserwacyjnych (dotyczy jednak rejestrów). Rejestracja badania...

  2418 0
 • badania

  Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) pacjentom z pozawałową niewydolnością serca zmniejsza ryzyko nagłej śmierci sercowej (SCD) i poprawia przeżycie - nie ma co do tego wątpliwości. Jednak skuteczność profilaktycznego wszczepiania ICD pacjentom z niewydolnością serca z przyczyn innych niż choroba niedokrwienna serca, co również zalecają wytyczne, nie została dotychczas potwierdzona w wiarygodnych badaniach. Temat ten podjęli autorzy badania DANISH (Danish ICD Study in Patients With Dilated Cardiomyopathy), które zostało zaprezentowane na tegorocznym kongresie European Society of Cardiology (ESC 2016), a jego wyniki opublikowane również w piśmie NEJM. Przeprowadzono je na grupie 1116 pacjentów z niewydolnością serca...

  2335 1
 • aktualności

  W związku z dużym postępem, jaki dokonał się w kardiologii w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW), rokowanie pacjentów po zawale mięśnia sercowego znacznie się poprawiło, jednak program rehabilitacji kardiologicznej (cardiac rehabilitation, CR) praktycznie się nie zmienił od lat 80. - to opinia prof. Rona van Domburga z Erasmus Medical Center w Rotterdamie, pierwszego autora badania OPTICARE (OPTImal CArdiac REhabilitation), które zostało zaprezentowane na tegorocznym kongresie European Society of Cardiology (ESC). Celem badania było sprawdzenie, czy wzmożona rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po OZW przekłada się na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego oraz utrwalenie zdrowych dla serca nawyków. Do badania zakwalifikowano 914 pacjentów po przebytym...

  1585 0
 • aktualności

  Efektywność przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przeprowadzonej w odpowiednim czasie od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego jest bezsprzeczna i zabieg jest w dalszym ciągu leczeniem z wyboru u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Pojawia się jednak pytanie, czy dodanie do tej procedury leków (i jakich) może jeszcze bardziej zmniejszyć obszar uszkodzonego mięśnia? Jak dotąd przeprowadzone badania (m.in. CIRCUS, EMBRACE and PRESERVATION I), w których używano różnych leków, nie przyniosły oczekiwanych pozytywnych wyników. Takim tematem zajęli się również autorzy badania NACIAM (N-AcetylCysteine In Acute Myocardial infarction), którego wyniki zaprezentowano podczas zakończonego właśnie w Rzymie tegorocznego zjazdu Europejskiego...

  1764 0
 • aktualności

  Migotanie przedsionków uważane jest za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że choroba ta dotyczy około 2% populacji (w Polsce około 400 000 osób) i jest to dwukrotnie więcej niż jeszcze dekadę temu. Udar mózgu jest najpoważniejszym powikłaniem tej arytmii, a u pacjenta z migotaniem przedsionków ryzyko wystąpienia udaru jest pięciokrotnie wyższe niż u osoby zdrowej i stanowi przyczynę aż 15-25% wszystkich udarów mózgu. Wszystkie towarzystwa naukowe podkreślają kluczowe znaczenie prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w tej grupie pacjentów. Wytyczne jednoznacznie wskazują, że u pacjentów z punktacją w skali CHA2DS2-VASc ≥2 najlepszym wyborem jest zastosowanie doustnych antykoagulantów (zalecenie klasy IA). Dlatego też tym...

  1609 0
 • aktualności

  Jak dotąd nie potwierdzono jednoznacznie związku migreny (stwierdzanej nawet u 30% populacji) z chorobami sercowo-naczyniowymi. Jednak wyniki obserwacji części populacji z badania NHS II (Nurses' Health Study II), opublikowane ostatnio w British Medical Journal, wskazują, że u kobiet z migreną występuje nawet o 50% większe ryzyko rozwinięcia się chorób sercowo-naczyniowych (HR 1,50, p<0,01) niż u kobiet, które nie cierpią na migreny (wyniki te zostały opracowane po uwzględnieniu dodatkowych czynników mogących wpłynąć na rozwinięcie się choroby). Ryzyko było zwiększone w przypadku udaru mózgu (HR 1,62, p<0,01), choroby niedokrwiennej serca prowadzącej do rewaskularyzacji (HR 1,73, p<0,01), zawału...

  1343 0
 • ACC2016

  Już 2 kwietnia w Chicago rozpoczyna się coroczny kongres Amerykańskiego Kolegium Kardiologów (American College of Cardiology, ACC) jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w dziedzinie kardiologii. W trakcie kongresu przedstawione zostaną wyniki łącznie 23 nowych badań klinicznych, które mają szansę wpłynąć na praktykę kliniczną i kształt przyszłych wytycznych. Poniżej wybraliśmy 5 badań, które naszym zdaniem są najbardziej interesujące. Z dużym zainteresowaniem czekamy na ich ogłoszenie: 1) GAUSS-3: Comparison of PCSK9 Inhibitor Evolocumab Versus Ezetimibe in Statin-intolerant Patients: The Goal Achievement After Utilizing an Anti-PCSK9 Antibody in Statin Intolerant Subjects 3 (GAUSS-3) Trial – 3 kwietnia Hipercholesterolemia jest najczęstszym zaburzeniem lipidowym w populacji. Standardem postępowania w przypadku jej stwierdzenia jest...

  1848 0
 • ACC2016

  Już bardzo niedługo, bo już 2 kwietnia, rozpocznie się w Chicago jedno z najważniejszych naukowych wydarzeń roku w dziedzinie medycyny - międzynarodowa konferencja kardiologiczna Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American College of Cardiology, ACC). A oto, jakie wyniki zostaną przedstawione podczas sesji Late-Breaking Clinical Trials, czyli zarezerwowanych dla prezentacji najważniejszych badań.   Sobota, 2 kwietnia Partner 2: Transcatheter Aortic Valve Replacement Compared with Surgery in Intermediate Risk Patients with Aortic Stenosis: Final Results from the Randomized Placement of Aortic Transcatheter Valves 2 Study HOPE 3: Blood Pressure Lowering in People at Moderate Risk HOPE 3: Effects...

  1461 0
 • aktualności

  Kardiologia była jedną z pierwszych dziedzin medycyny, w której rozpoczęto stosowanie usług telemedycznych. Z telemedycyny, czyli medycyny na odległość, czerpią korzyści obydwie strony: zarówno pacjent, jak i, w szerokim rozumieniu, służba zdrowia. W latach 60. ubiegłego wieku wprowadzenie specjalistycznych oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej (CCU) wiązało się z poprawą przeżywalności pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i określane było jako najważniejszy postęp w jego leczeniu. Mając na uwadze fakt wzrostu kosztów utrzymania szpitali, w których intensywna pielęgnacja na CCU przyczynia się prawie do 50% kosztów szpitalnych, odpowiednie „wykorzystanie łóżek” na tych oddziałach stało się tematem dyskusji i analiz. Najnowsze badanie retrospektywne ze szpitala...

  1635 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup