• akademia_serca_logo_
  aktualności

  Jest nam bardzo miło, że już trzeci rok Doniesienia Kardiologiczne zostały wybrane na patrona medialnego tak ważnego wydarzenia, jakim jest Akademia Serca, konferencja kardiologiczna poświęcona problemom dzieci z wadami serca. Wydarzenie to jest organizowane przez Fundację Serce Dziecka i przeznaczone nie tylko dla lekarzy, ale także dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Akademia Serca to znakomita okazja dla rodziców małych pacjentów do merytorycznej dyskusji z lekarzami i ekspertami oraz spotkania i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami dzieci z wadami serca. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwają prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu...

  104 0
 • TCT 2018
  aktualności

  Już 21 września w San Diego rozpocznie się  5-dniowy Kongres TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) - to największe w Ameryce Północnej wydarzenie poświęcone nowościom ze świata kardiologii, radiologii i neurologii interwencyjnej. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 30. edycja spotkania. W trakcie najważniejszej sesji late-breaking trials and clinical science przedstawione zostaną wyniki, z aż 27 badań, w tym 15 randomizowanych badań klinicznych. Wyniki kolejnych 37 badań będą zaprezentowane w czasie 9 sesji poświęconych ostrym zespołom wieńcowym, obrazowaniu, zabiegom wewnątrznaczyniowym, stentom uwalniającym leki oraz chorobom strukturalnym serca. Łącznie poznamy wyniki 64 projektów badawczych! https://youtu.be/171sYsRQEs0 Szczególnie interesująco zapowiadają się prezentacje wyników następujących badań: ...

  187 0
 • OCT IVUS (1)
  aktualności

  Koronarografia jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w wykrywaniu i ocenie zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Nie pozwala jednak na obrazowanie zmian miażdżycowych w ścianie tętnicy i powoduje niedoszacowanie rozległości i stopnia ciężkości choroby. Technikami umożliwiającymi dokładniejszą ocenę zwężeń światła tętnic wieńcowych i charakterystyki blaszek miażdżycowych są optyczna koherentna tomografia (OCT, optical coherence tomography) i ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS, intravascular ultrasound. Techniki te nadal są rzadko wykorzystywane (w Polsce w 2012 roku na ≈217 tys. koronarografii wykonano zaledwie 1378 procedur IVUS, 0,006%), stosuje się je głównie w dużych ośrodkach klinicznych. Obecnie wytyczne zalecają rozważenie obrazowania...

  144 0
 • ASCEND ARRIVE
  aktualności

  Jak dotąd, nie udowodniono pozytywnego działania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów bez wywiadu chorób sercowo-naczyniowych. Metaanalizy oraz badania randomizowane wykazują brak istotnej statystycznie redukcji ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych lub śmiertelności ogólnej w prewencji pierwotnej, także u osób z rozpoznaną cukrzycą. Aktualne wytyczne ESC nie zalecają stosowania leków przeciwpłytkowych (m.in. kwasu acetylosalicylowego) w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych (klasa zaleceń III). Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) są bardziej przychylne wykorzystaniu kwasu acetylosalicylowego w tym wskazaniu, zalecając jego stosowanie u pacjentów chorych na cukrzycę, szczególnie u kobiet oraz pacjentów z wysokim 10-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Na tegorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)...

  143 0
 • Kawa (1)
  aktualności

  Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, w związku z tym badanie jej wpływu na zdrowie wydaje się mieć znaczne implikacje społeczno-ekonomiczne. Wpływ kofeiny na występowanie różnych chorób, szczególnie układu krążenia oraz śmiertelność, był tematem wielokrotnie podejmowanym przez naukowców już od 1960 roku. Udowodniono, że umiarkowane spożycie kawy jest w sposób odwrotnie proporcjonalny związane ze śmiertelnością. Natomiast do tej pory nie było jednoznacznych danych na temat spożycia kawy, zwłaszcza dużej jej ilości (powyżej 6 filiżanek dziennie), wśród ludzi z upośledzonym metabolizmem kofeiny, za który odpowiada częsty w naszej populacji polimorfizm genowy. W lipcowym numerze pisma JAMA opublikowano wyniki...

  129 0
 • NOAC (1)
  aktualności

  Doustne antykoagulanty niebędące antagonistą witaminy K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, NOAC), dabigatran, rywaroksaban i apiksaban, i antagoniści witaminy K (vitamin K antagonist, VKA) są podobnie skuteczne w prewencji udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków. Badanie opublikowane w wersji online czerwcowego Journal of the American College of Cardiology jest jednym z niewielu porównujących NOAC i warfarynę pod względem ryzyka zawału mięśnia sercowego, w którym uwzględniono starszą populację oraz dokonano porównania różnych NOAC. Korzystając z rejestrów duńskiej służby zdrowia z lat 2013-2016, wyodrębniono grupę 31 739 pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (średni wiek 74 lata; 47% kobiet), którym w tym...

  173 0
 • Stroke
  aktualności

  Niedawno pisaliśmy o najnowszych metodach leczenia udaru niedokrwiennego, w tym o wydłużonym oknie terapeutycznym w przypadku przeprowadzania trombektomii mechanicznej. To ostatnie zagadnienie zostało ocenione między innymi w badaniu DAWN (DWI or CTP Assessment With Clinical Mismatch in the Triage of Wake Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention With Trevo), którego wyniki przedstawiono w pismach NEJM i Stroke. Udowadniono, że pacjenci poddani trombektomii mechanicznej odnoszą korzyść pomimo rozpoczęcia leczenia po upływie uznawanego wcześniej za nieprzekraczalne 6-godzinnego okna terapeutycznego. Do prospektywnego, randomizowanego badania DAWN włączono 206 pacjentów z udarem niedokrwiennym spowodowanym przez zakrzep naczynia mózgowego mającego...

  145 0
 • Ciśnienie trombektomia (1)
  aktualności

  Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Stanowi też 3. co do częstości przyczynę zgonu w krajach wysoko rozwiniętych, tuż za chorobami serca i nowotworami. W Polsce udar mózgu stwierdza się rocznie u około 90 tys. osób, z czego połowa umiera w ciągu roku, a tylko połowa pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu, wraca do funkcjonowania sprzed zachorowania. Zastosowanie trombektomii w leczeniu pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu znacząco poprawia stan funkcjonalny oraz rokowanie. Na tegorocznej, 4. Konferencji Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu (ESOC, European Stroke Organisation Conference) zostały przedstawione wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru MR CLEAN prowadzonego w Holandii dotyczącego stosowania...

  134 0
 • Tętniak aorty brzusznej
  aktualności

  Tętniak aorty brzusznej (abdominal aortic aneurysm, AAA), który występuje w krajach zachodnich u około 7% mężczyzn w wieku ≥65 lat, zazwyczaj nie daje żadnych objawów i bardzo często rozpoznaje się go dopiero w momencie pęknięcia. Wtedy może być już jednak za późno na uratowanie życia: umiera 80 osób na 100, u których dochodzi do takiego powikłania. Dlatego też wydaje się sensowne wprowadzenie ultrasonograficznych badań przesiewowych na obecność AAA w grupie zwiększonego ryzyka, czyli mężczyzn w wieku >65 lat (dodatkowymi czynnikami ryzyka jest palenie papierosów, nadciśnienie, wysokie ciśnienie krwi czy stwierdzenie AAA u innego członka rodziny). Ich zasadność...

  154 0
 • Trombektomia
  aktualności

  W Polsce rozpoznanie udaru stawia się rocznie u coraz większej liczby osób, obecnie jest to około 90 tysięcy chorych, w tym 85% to udary niedokrwienne. Udar to nadal nie tylko jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, ale też niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje udar niedokrwienny, skazana jest do końca życia na korzystanie z całodobowej opieki. W leczeniu udaru kluczowa jest błyskawiczna reakcja. Ocenia się, że podczas każdej minuty udaru niedokrwiennego umiera ok. 1,9 miliona neuronów, a w ciągu 5-6 godzin strefę niedokrwienną stopniowo zastępuje martwica i dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Jeśli jednak odpowiednio...

  240 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup