• Fame 2 5 lat
  aktualności

  Rola przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej (CAD) wciąż jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy. Tym ważniejsze są końcowe wyniki badania FAME 2, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy PCI w oparciu o określenie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) dodana do optymalnej terapii farmakologicznej ma przewagę nad prowadzeniem jedynie terapii farmakologicznej. Do badania włączono 1220 pacjentów z CAD udokumentowanym za pomocą badań nieinwazyjnych. Następnie chorych poddano angiografii, a wszystkie wykryte zwężenia tętnic wieńcowych stanowiące >50% średnicy naczynia oceniono badaniem FFR. Ostatecznie wyselekcjonowano 888 osób, u których FFR wynosiło<0,80. Następnie grupę losowo podzielono na dwie...

  69 0
 • Spyral
  aktualności

  Leczenie nadciśnienia tętniczego, mimo wprowadzania coraz skuteczniejszych metod, nadal stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Uważa się, że leczenie nadciśnienia jest skuteczne tylko u 27−66% leczonych z jego powodu osób. Szczególnym problemem jest tzw. oporne nadciśnienie, definiowane zgodnie z wytycznymi ESH/ESC z 2013 roku jako stan, w którym mimo modyfikacji stylu życia oraz prowadzenia leczenia farmakologicznego co najmniej 3 lekami hipotensyjnymi z różnych klas w optymalnych lub maksymalnie tolerowanych dawkach (diuretyk i dwa inne leki hipotensyjne z różnych grup w optymalnych dawkach, bez konieczności podawania antagonisty receptora mineralokortykosteroidowego) nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego odpowiednio do...

  24 0
 • Leaders Free
  aktualności

  W aktualnych wytycznych po ostrym zespole wieńcowym (ACS, acute coronary syndrome) zaleca się stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT, dual antiplatelet therapy) przez 12 miesięcy w celu zapobiegnięcia wystąpieniu kolejnego epizodu ACS oraz zakrzepicy w stencie. Jednak w przypadku dużego ryzyka krwawienia, które związane jest z istotnym wzrostem śmiertelności, rekomenduje się implantację stentów pokrytych lekiem w połączeniu z DAPT stosowaną przez czas 3-6 miesięcy lub wszczepienie stentów metalowych i DAPT stosowaną przez miesiąc. Wyniki opublikowanego w 2013 roku badania OPTIMIZE sugerowały, że stosowanie DAPT może być skrócone do 3 miesięcy w przypadku zastosowania stentu DES szybko uwalniającego lek (zotarolimus). Pozbawiony...

  32 0
 • TROPICAL ACS
  aktualności

  Opublikowane w zeszłym roku wyniki badania TROPICAL-ACS (o którym pisaliśmy tutaj) wskazały, że deeskalacja terapii jest nie gorsza niż podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) złożona z kwasu acetylosalicylowego (ASA) i prasugrelu pod względem wystąpienia złożonego punktu końcowego pod postacią zgonu sercowo-naczyniowego, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i krwawienia. W opublikowanej w lipcowym numerze European Heart Journal subanalizie badania TROPICAL-ACS porównano wyniki w dwóch grupach pacjentów: powyżej i poniżej 70. roku życia. Jak podkreślają autorzy badania, wiek pacjentów jest głównym czynnikiem decydującym o wynikach po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), a efekty deeskalacji DAPT mogą różnić się w zależności od wieku. W...

  40 0
 • Misie
  aktualności

  Podczas Wigilii organizowanej dla krakowskich pracowników ochrony zdrowia, zaplanowanej na 20.12.17 r. w Hotelu Starym, odbędzie się zbiórka misiów dla pacjentów kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych pozostających na święta w szpitalu. Każdy z uczestników wigilijnej wieczerzy przynosi ze sobą misia. Pluszowe maskotki zostaną przekazane dzieciom oraz seniorom, a także wszystkim pacjentom przebywającym na oddziałach kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych w Krakowie. Mają one symbolizować wygraną z chorobą, dawać nadzieję, a także pełnić rolę przyjaciela i towarzysza oraz dać ogromną radość, której brakuje chorym pacjentom w czasie przebywania w szpitalu na święta. Lubimy misie bez względu na wiek, dlatego podarujmy wspólnie uśmiech, który wywołują wszystkim pacjentom -...

  363 0
 • CULPRIT-SHOCK TCT
  aktualności

  Wstrząs kardiogenny (stan ostrej niewydolności mięśnia sercowego spowodowany przez zmniejszenie rzutu serca) u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego występuje względnie rzadko, jednak jest bezpośrednim zagrożeniem życia. W takim przypadku wczesna interwencja wieńcowa z rewaskularyzacją poprawia rokowanie. U większości chorych we wstrząsie kardiogennym stwierdza się istotne klinicznie zwężenia w więcej niż jednym naczyniu wieńcowym, jednak natychmiastowa rewaskularyzacja naczyń innych niż to bezpośrednio odpowiedzialne za objawy budzi kontrowersje. CULPRIT-SHOCK (Culprit Lesion Only PCI versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock) jest pierwszym dużym badaniem randomizowanym, które porównuje te dwie strategie u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (STEMI i NSTEMI) i współwystępującym wstrząsem kardiogennym:...

  362 0
 • EXCEL QoL TCT
  aktualności

  O przełomowym badaniu EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main Revascularization) i silnym polskim akcencie w osobach badaczy (prof. Paweł Buszman, doc. Piotr Buszman, Stefan Kiesz i prof. Andrzej Bochenek) pisaliśmy już przy okazji ubiegłorocznego kongresu TCT. Przypomnijmy, że po 3-latach obserwacji stwierdzono, że przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny (Xience) jest nie gorsza niż pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) (prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego: zgonu, udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat po zabiegu wynosiło 15,4% i 14,7% odpowiednio dla PCI i...

  344 0
 • 8_NFIC
  aktualności

  6 grudnia już po raz osiemasty wystartują w Krakowie międzynarodowe warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC). Przez trzy dni zgromadzeni zapoznają się najważniejszymi innowacjami z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, podsumują przełomowe wydarzenia roku, a także wspólnie podejmą dyskusję na temat bieżących zmian systemowych.  Kontrowersyjne tematy, zajmujące dyskusje i kompleksowe warsztaty, a wszystko to w znamienitym gronie polskich i światowych ekspertów – w dniach 6-8 grudnia Kraków ponownie stanie się światową stolicą medycyny przyszłości. W tym roku eksperckie grono zasili aż 21 krajowych i 33 międzynarodowych autorytetów, między innymi z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. Przez osiemnaście lat NFIC...

  468 0
 • ORBITA TCT
  aktualności

  Zmniejszenie nasilenia objawów jest głównym celem u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) i jest ono często obserwowane w praktyce klinicznej. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono podwójnie zaślepionych, randomizowanych badań potwierdzających skuteczność PCI w tej grupie pacjentów. Na tegorocznym kongresie TCT zaprezentowano zaskakujące wyniki badania ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina), według których pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową, którzy poddani byli PCI z powodu zwężenia jednego naczynia, nie wypadli lepiej w ocenie wydolności fizycznej i objawów choroby wieńcowej od chorych, u których przeprowadzono procedurę placebo....

  429 0
 • akademia_Serca_logo-1132x670
  aktualności

  Bardzo miło jest nam poinformować, że i w tym roku Doniesienia Kardiologiczne objęły patronat medialny nad Akademią Serca, której 6. edycja odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Warszawie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Serce Dziecka i poświęcona problemom dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jest ona przeznaczona nie tylko dla lekarzy, ale także dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwają prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec i prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys. W tym roku w programie Akademii Serca znalazły się m.in. takie tematy, jak: Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca (prof....

  373 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup