AIDA STEMI MRI: Intracoronary Compared with Intravenous Bolus Abciximab Application During Primary Percutaneous Coronary Intervention

597 0
Udostępnij
597 0

Badanie AIDA STEMI MRI jest subanalizą badania AIDA STEMI uwzględniającą badanie rezonansu magnetycznego. Próba AIDA STEMI oceniała drogę podania inhibitora IIb/IIIa (abciksibamu) w trakcie zabiegu angioplastyki wieńcowej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Porównywanymi metodami była infuzja wewnątrzwieńcowa vs bolus dożylny.

Wyniki przestawione były w trakcie AHA 2011 (Orlando, FL) i potwierdziły brak różnic w zakresie wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego pomiędzy obiema drogami podania abciksimabu  (zgon, rewaskularyzacja, niewydolność serca). Z uwagi na obserwowane mniejsze ryzyko niewydolności serca w populacji drogi otrzymującej lek dożylnie została przeprowadzona dodatkowa analiza obrazowania MRI.

Wyniki AIDA STEMI MRI potwierdziły brak istotnych różnic w zakresie obszarowi miokardium narażonemu na uszkodzenie (35% vs 35%, p=NS) oraz wielkości zawału serca (16 vs 17%, p=NS).

Uzyskane wyniki potwierdziły wyniki badania AIDA STEMI wskazujące na brak różnic klinicznych abciksimabu w zależności od drogi podania.

Pobierz slajdy (pptx): aida stemi cmr

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup