AHA 2018 │ Badanie VITAL: bez korzyści z suplementacji witaminy D, za to jest korzyść z kwasów omega-3 w profilaktyce występowania chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów

1511 0
Udostępnij
1511 0
Reduce-IT

Wyniki przeprowadzonego z udziałem prawie 26 000 osób randomizowanego, kontrolowanego placebo badania VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), które zaprezentowano na kongresie AHA 2018 w Chicago i jednocześnie opublikowano w piśmie NEJM, wskazują, że profilaktyczna suplementacja witaminy D nie ma wpływu na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, natomiast korzyść ze stosowania kwasów omega-3 jest marginalna.

Badanie VITAL objęło 25 871 zdrowych osób: mężczyzn w wieku powyżej 50. roku życia i kobiet powyżej 55. roku życia. 5106 uczestników należało do rasy czarnej. Uczestników badania przyporządkowano losowo do 4 grup: przyjmujących 2000 jednostek witaminy D3 oraz 1 g kwasów omega-3 dziennie, otrzymujących witaminę D3 i placebo, przyjmujących kwasy omega-3 i placebo oraz przyjmujących wyłącznie placebo.

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: wystąpienie nowotworu inwazyjnego lub poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych). Drugorzędowymi punktami końcowymi były: wystąpienie nowotworu specyficznego narządowo, śmierci z powodu nowotworu i dodatkowe zdarzenia sercowo-naczyniowe.

 W ciągu pięcioletniej (mediana 5,3 roku) obserwacji w żadnej z grup z interwencją nie obserwowano istotnego statystycznie zmniejszenia częstości występowania punktów końcowych w stosunku do placebo.

Podczas części badania mającego ocenić wpływ przyjmowania witaminy D3 nowotwór inwazyjny rozpoznano u 1617 uczestników: 793 w grupie przyjmującej witaminę D3 i 824 w grupie placebo (HR 0,96; 95% CI 0,88-1,06; p=0,47). Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły u 805 badanych: 396 przyjmujących witaminę D3 i 409 z grupy placebo (HR 0,97; 95% CI 0,85-1,12; p=0,69).

Podczas części badania mającego ocenić wpływ przyjmowania kwasów omega-3 nowotwór inwazyjny rozpoznano u 820 osób przyjmujących kwasy omega-3 i 797 w grupie placebo (HR 1,03; 95% CI 0,93-1,13; p=0,56). Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły u 386 pacjentów z grupy przyjmujących kwasy omega-3 oraz u 419 otrzymujących placebo (HR 0,92; 95% CI 0,8-1,06; p=0,24).

Zauważono jednak 28-procentowe zmniejszenie ryzyka występowania drugorzędowego punktu końcowego, jakim był zawał serca w grupie osób otrzymujących kwasy omega-3 (HR 0,72, 95% CI, 0,59-0,9, p=0,003), tendencja ta była silniej zauważalna wśród osób należących do rasy czarnej. Ponadto wyniki obserwacji pacjentów suplementujących witaminę D wskazują na 25% zmniejszenie liczby zgonów z powodu nowotworów w porównaniu do placebo (112 vs. 149, p=0,02).

Wśród komentarzy badania pojawiają się głosy, że korzystne wyniki związane ze stosowaniem kawasów omega-3 należy traktować z rezerwą, z uwagi na fakt, że korzyści wykazano wyłącznie w zakresie drugorzędowych punktów końcowych. Co więcej, wskazuje się na brak uzasadnienia dla stosowania kwasów omega-3 u zdrowych osób, u których nie stwierdzono wysokiego poziomu trójglicerydów, a także na brak korzyści z suplementacji witaminy D w kontekście występowania zdarzeń sercowo naczyniowych i nowotworów.

Piśmiennictwo:

Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al.; VITAL Research Group. Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):23-32. doi: 10.1056/NEJMoa1811403. Epub 2018 Nov 10.

Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al.; VITAL Research Group. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):33-44. doi: 10.1056/NEJMoa1809944. Epub 2018 Nov 10.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup