ACC 2019 | Szczepienie przeciwko grypie ważną częścią prewencji zawału

631 0
Udostępnij
631 0
ACC_grypa

Grypa jest jedną z wiodących przyczyn chorobowości i śmiertelności na świecie, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla osób z grup wysokiego ryzyka, do których zaliczają się pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Niestety, szczepienie przeciwko tej chorobie, szczególnie w warunkach szpitalnych, jest często pomijanym elementem prewencji pierwotnej incydentów sercowo-naczyniowych.

Badanie zaprezentowane 17 marca 2019 roku na sesji ACC (American College of Cardiology Scientific Session 2019) wskazuje na związek pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia incydentu wieńcowego.

W tym retrospektywnym badaniu przeanalizowano niemal 30 milionów przypadków chorych hospitalizowanych z różnych przyczyn w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych. Spośród nich 1,6% przed wypisem ze szpitala otrzymało szczepienie przeciw grypie. U zaszczepionych pacjentów stwierdzono mniejsze ryzyko wystąpienia incydentu wieńcowego w danym roku w porównaniu z pacjentami niezaszczepionymi (3,4% i 4,4%). Jako incydent wieńcowy klasyfikowano zarówno STEMI, NSTEMI, jak i niestabilną dławicę piersiową (adjusted odds ratio, 0,91; 95% CI, 0,87 –0,96).

Badanie to, jako badanie obserwacyjne, ma jednak pewne ograniczenia. Obecnie prowadzone są jednak trzy duże, randomizowane badania, które mają na celu udowodnienie skuteczności szczepionki przeciw grypie w pierwotnej i wtórnej prewencji zdarzeń sercowo naczyniowych.

Badane INVESTED (The Influenza Vaccine to Effectively Stop Cardio Thoracic Events and Decompensated Heart Failure) jest największym randomizowanym badaniem mającym określić, czy duże dawki szczepionki mają przewagę nad standardowymi dawkami w prewencji zdarzeń sercowo-płucnych w populacji chorych o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym, hospitalizowanych z powodu niewydolności serca lub zawału mięśnia sercowego. Badanie to w trakcie czterech lat trwania ma objąć około 9300 pacjentów. Jego zakończenie planowane jest na 2020 rok.

Badanie IVVE (Randomized controlled trial of influenza vaccine in patients with heart failure to reduce adverse vascular events ) jest największym randomizowanym badaniem mającym określić, czy szczepienie na grypę zmniejsza ryzyko zdarzeń naczyniowych w porównaniu z placebo u chorych z grupy podwyższonego ryzyka. Badanie toczy się w 10 krajach: Chinach, Indiach, Kenii, Mozambiku, Nigerii, Filipinach, Arabii Saudyjskiej, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Zambii. Każdemu z pacjentów została losowo przydzielona szczepionka lub placebo do podawania raz w roku przez trzy lata. IVVE zakończy się w grudniu bieżącego roku.

Badanie IAMI (The Influenza Vaccination After Myocardial Infarction) ma na celu określenie wpływu szczepienia przeciw grypie na śmiertelność i wyniki leczenia u chorych po przebytym STEMI i NSTEMI. Badanie ma na celu zbadanie przydatności szczepienia przeciw grypie jako drugorzędowej prewencji po przebytym incydencie wieńcowym. Ostateczne wyniki zaprezentowane zostaną w sierpniu 2020 roku.

Piśmiennictwo:

Materiały prasowe ACC

Fröbert O, Götberg M, Angerås O, et al. (2017). Design and rationale for the I nfluenza vaccination A fter M yocardial I nfarction (IAMI) trial. A registry-based randomized clinical trial. American Heart Journal, 189, 94–102. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2017.04.003

Loeb M, Dokainish H, Dans A, et al. IVVE investigators. (2019). Randomized controlled trial of influenza vaccine in patients with heart failure to reduce adverse vascular events (IVVE): Rationale and design. American Heart Journal, 212, 36–44. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.02.009

Vardeny O, Udell JA, Joseph J, et al. (2018). High-dose influenza vaccine to reduce clinical outcomes in high-risk cardiovascular patients: Rationale and design of the INVESTED trial. American Heart Journal, 202, 97–103. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.05.007

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup