ACC 2016 I IMPEDANCE-HF: czy pomiar impedancji płuc pomoże zmniejszyć liczbę hospitalizacji chorych z niewydolnością serca?

1056 0
Udostępnij
1056 0
FI_HeartandLungs

Niewydolność serca (HF) stanowi istotny problem zdrowia publicznego, a jej zaostrzenie jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji osób starszych. Co drugi chory z HF jest hospitalizowany przynajmniej raz w roku, co trzeci — 2 razy, a co 10 — 3 razy. Każdy kolejny pobyt w szpitalu osób z HF pogarsza rokowanie, co w swoich analizach pokazał Setoguchi ze współpracownikami – mediana przeżycia po pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej hospitalizacji wynosiła odpowiednio 2,4, 1,4, 1,0 i 0,6 roku. Polska znajduje się na pierwszym miejscu wśród 30 krajów OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pod względem liczby hospitalizacji z powodu HF, wyprzedzając m.in. Stany Zjednoczone. Roczne koszty leczenia chorych z HF w Polsce zwiększyły się do 1,7 mld zł i stanowią obecnie 3,2 % budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wciąż poszukiwane są rozwiązania, które zmniejszyłyby liczbę hospitalizacji osób z HF. Jednym z nich jest postępowanie pozwalające na wykrycie zastoju w krążeniu płucnym, który nie daje jeszcze objawów klinicznych, dzięki czemu będzie można wcześniej zastosować leki diuretyczne.

Zrzut ekranu 2016-04-16 o 15.22.25

Podczas kongresu ACC 2016 w Chicago zaproponowano pomiar impedancji płuc, która koreluje z zastojem płucnym. Jak podkreślił prezentujący wyniki badania dr Michael Snochat, pomiar jest bardzo czuły, a jednocześnie jego analiza prosta – kiedy poziom płynu rośnie, impedancja spada.

Badanie IMPEDANCE-HF

Randomizacji z pojedynczą ślepą próbą i prospektywnej obserwacji w 2 ośrodkach poddano 256 chorych (z czego 20% to kobiety) w średnim wieku 67 lat, z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA II-IV) i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory ≤35%. W grupie badanej znalazło się 128 chorych vs 128 w grupie kontrolnej (1:1). 

Badanie IMPEDANCE-HF pokazało, że w obserwacji 4-letniej stosowanie pomiaru impedancji płuc obniżyło częstość hospitalizacji spowodowanych HF o 58% w 1 roku (0,52 vs 1,23; p<0,001) i o 56% podczas całego badania. Wyniki badania wydają się także satysfakcjonujące, jeśli chodzi o spadek śmiertelności: o 62% z powodu HF (p<0,001), o 55% z powodów kardiologicznych (p<0,001) i o 43% ze wszystkich powodów (p<0,001) w ciągu 4 lat trwania badania.

Zrzut ekranu 2016-04-17 o 01.45.19

Zrzut ekranu 2016-04-17 o 08.55.06

Stwierdzono także zmianę liczby podawanych pacjentom leków (m.in. furosemidu, beta-adrenalityków, ACE-I/ARB; p<0,05).

T A B L E   Drug modifications during entire follow up
Medications Monitored Group Control Group p Monitoring /Control group. Ratio of drug adjustment
Rate of changes in medical therapy
Total   3166 (6.2)† 1244 (3.0)† <0.05 2.1 times
Diuretics    1530 (48%)‡    515 (42%)‡ <0.05  
Diuretics   1530 (3.0)† 515 (1.3)† <0.05 2.3 times
Beta Blockers    792 (25%)‡    303 (24%)‡ <0.05  
Beta Blockers     792 (1.6)†   303 (0.7)† <0.05 2.3 times
ACE inh /ARB      410 (13%)‡    142 (11%)‡ <0.05  
ACE inh /ARB     410 (0.8)† 142 (0.3)† <0.05 2.7 times
Nitrates   166 (5%)‡    78 (6%)‡ <0.05  
Nitrates   166 (0.3)†    78 (0.2)† <0.05 1.5 times
MRA   154 (5%)‡    144 (12%)‡ NS  
MRA   154 (0.3)†     144 (0.4)† NS 0.9 times
Digoxin   114 (4%)‡    62 (5%)‡ <0.05  
Digoxin   114 (0.2)†      62 (0.15)† <0.05 1.5 times

Zasadne wydaje się więc stwierdzenie, że nieinwazyjna technologia polegająca na pomiarze impedancji płuc jest wystarczająco czułą metodą wykrywania zastoju w krążeniu płucnym na bardzo wczesnym etapie. Zastosowanie jej w przypadku pacjentów z HF może stać się innowacyjnym, rutynowym narzędziem, które przyczyni się istotnie do zmniejszenia liczby hospitalizacji oraz zwiększenia przeżywalności. Oczywiście zaprezentowane wyniki oraz dalsze szczegóły dotyczące urządzenia, metod implantacji, kosztów oraz bezpieczeństwa muszą zostać starannie ocenione w większych, wieloośrodkowych badaniach.

Referencje:

Gierczyński J., Gryglewicz J., Karczewicz E., Zalewska H. Niewydolność serca — analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.

Setoguchi S., Stevenson L.W., Schneeweiss S. Repeated hospitalizations predict mortality in the community population with heart failure. Am. Heart J. 2007; 154: 260–266.

Snochat M. IMPEDANCE-HF: Non-invasive Lung IMPEDANCE-Guided Preemptive Treatment in Chronic Heart Failure Patients: a Randomized Controlled Trial, American College of Cardiology 2016, Chicago.

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup