ACC 2015 | Wpływ temperatury i zmian w ciągu roku kalendarzowego na występowanie burzy elektrycznej – badanie TEMPEST

1552 0
Udostępnij
1552 0
jak_chronic_urzadzenia_elektroniczne_przed_150084

Według analiz różnych populacji u 10–60% chorych z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem (ICD, ang. implantable cardioverter-defibrillator) w profilaktyce wtórnej i u 4-7% w profilaktyce pierwotnej należy spodziewać wystąpienia złośliwej formy arytmii komorowej pod postacią burzy elektrycznej (ES, ang. electrical storm).

Zjawisko ES nie jest do końca wyjaśnione. Na potrzeby badań ES definiuje się jako wystąpienie trzech lub więcej oddzielnych epizodów częstoskurczu komorowego (VT, ang. ventricular tachycardia)/migotania komór (VF, ang. ventricular fibrillation) w ciągu 24 godzin (wg. Credner et al. J Am Coll Cardiol 1998) lub utrwalony VT ≥ 12 godzin, nie reagujący na leczenie zachowawcze.

W ciągu ostatniej dekady wzrosła liczba pacjentów wymagających leczenia z powodu ES. Zjawisko to częsciowo wynika ze skuteczniejszej diagnostyki, a także z rosnącej liczby implantowanych ICD w prewencji pierwotnej i wtórnej. Czynnikami ryzyka ES są m.in. niewydolność́ serca, nerek, ostry epizod wieńcowy, stres emocjonalny, zaburzenia jonowe oraz nieprzestrzeganie zaleceń farmakoterapii. Jednak w bardzo wielu przypadkach nie udaje się ustalić jednoznacznej przyczyny ES.

Celem badania TEMPEST była identyfikacja cech klinicznych pacjentów z ES oraz analiza potencjalnego związku częstości występowania ES a porą roku, dniem tygodnia, porą dnia oraz krótkoterminowymi wahaniami temperatury zewnętrznej środowiska.

Badanie TEMPEST to wieloośrodkowy, międzynarodowy, retrospektywny rejestr kliniczny obejmujący 235 pacjentów (79,6 % mężczyźni) z ES, realizowany w 5 międzynarodowych ośrodkach klinicznych. Średnia wieku podczas diagnozy pierwszego epizodu ES wynosiła 65±8 lat. Podczas rozpoznania ES pacjenci średnio doświadczyli 7 epizodów VT/VF oraz każda ES prowadziła średnio do 3 wyładowań.

Zrzut ekranu 2015-11-09 o 21.30.45

59% pacjentów ES występowały w ciągu dnia (8.00-17.00), a więk w okresie wzmożonej aktywności chorych. Ponadto zaobserwowano trend w kierunku wzrostu częstości ES w dni robocze względem sobót i niedziel. Nie zauważono związku między średnią miesięczną temperaturą, temperaturą minimalną i maksymalną a częstością wystąpienia ES. Stratyfikacja temperatury w zależności od położenia geograficznego ośrodka przyczyniła się do podobnego wyniku.

This slideshow requires JavaScript.

Podsumowując, częstość występowania ES była znacząco wyższa w czasie godzinnych dziennych oraz podczas dni roboczych, co wydaje się być dobrą hipotezą badawczą do dalszych analiz i powiększania grupy pacjentów. W przyszłości mogłoby pozwolić to na identyfikację potencjalnego wzoru czasowego wystąpienia ES.

Źródło: Konferencja Acute Cardiac Care 2015, Wiedeń

 

 

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup